REGIÓN Milana Országha: Poslanecké prázdniny skončili

Volení zástupcovia trinástich okresov Prešovského kraja zasadli do poslaneckých kresiel regionálneho parlamentu už v utorok 27. augusta. Hneď na úvod svojho 26. rokovania v tomto volebnom období riešili problém blížiacich sa volieb do vyšších územných celkov, pretože takúto povinnosť im ukladá Zákon NR SR č. 303/2001 Z. z., pričom určili počty kresiel budúcich poslancov v rámci jednotlivých okresov kraja. A keďže počet obyvateľov sa na týchto územiach od ostatných regionálnych volieb nijako drasticky nezmenil, doterajší počet poslancov 62 „odklepli“ aj na štvrté volebné obdobie. Najviac obyvateľov z nich má Prešovský okres ( vyše 170 tisíc), počtom obyvateľov je najmenší Medzilaborecký (cez 12 tisíc). Na základe týchto údajov Štatistického úradu SR bude mať aj najviac poslaneckých kresiel okres Prešov (12), kým najmenší iba jedného. Poslanci zároveň schválili aj sídla obvodových volebných komisií a krajskej volebnej komisie.

Okrem niekoľkých bodov, týkajúcich sa financií, poslanci sa zaoberali činnosťou mimoriadne úspešného Zastúpenia PSK v Bruseli za druhý polrok vlaňajška a prvých šesť mesiacov tohto roku. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že tento zastupiteľský kúsok Prešovského kraja v srdci Európy poskytuje cenné informácie a služby už desať rokov. Na rad sa dostal aj protest prokurátora proti časti obsahu všeobecne záväzného nariadenia o používaní a ochrane symbolov PSK v znení Dodatku č. 1. Zaujímavá je pritom skutočnosť, že v podstate ide o vôbec prvé VZN, ktoré novovzniknutý samosprávny orgán vydal v roku 2002. Dnes už obligátnym bodom programu sú aj zmeny v sieti stredných škôl a zariadení v kompetencii krajskej samosprávy, novinkou však bolo schvaľovanie nového VZN, určujúceho počet tried prvého ročníka týchto škôl s účinnosťou k prijímacím pohovorom na stredné školy v školskom roku 2014-15. V podstate ide o (v zjednodušenom podaní) o záväzný plán výkonov pre jednotlivé školy. Potom sa venovali projektovej činnosti v oblasti čerpania eurofondov a vo dvoch bodoch aj problematike stavu cestovného ruchu v kraji, s dôrazom na oblasť Vysokých Tatier. A ďalším oblastiam činnosti krajskej samosprávy, ktorá je už dlhodobo považovaná za najlepšie hospodáriacu na Slovensku. Kolegovia v poslaneckých kreslách sa stretnú až o dva mesiace, 22. októbra, kedy už príde na rad lúskanie najtvrdšieho orieška - návrh rozpočtu krajskej samosprávy na roky 2014 – 2015 a napríklad aj príprava na zimnú údržbu cestnej siete na území kraja.