REGIÓN Milana Országha: Kam sa na Slovensku podelo duchovno?

Víkend šiesteho tohtoročného týždňa sa niesol nielen v znamení zimnej olympiády, ale aj vrcholne dôležitého obradu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku – intronizácie novozvoleného metropolitu, konajúceho sa v prešovskom pravoslávnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského. Bol to viac-menej rozpačitý akt, ktorý však, ako si (dúfajme) väčšina zúčastnených priala, má odštartovať novú éru stabilnej a pokojnej stredoeurópskej pravoslávnej cirkvi.

Problém viac-menej nastal v českej časti cirkvi, kde po zverejnení niektorých nie „kóšer“ aktivít tamojšieho pražského arcibiskupa a metropolitu Kryštofa tento vrcholný predstaviteľ česko-slovenskej pravoslávnej cirkvi odstúpil (12. 4. 2013) a táto bola celých osem mesiacov bez svojho „šéfa“ rovnako, ako česká časť cirkvi bez svojho pražského arcibiskupa. Až nedávny mimoriadny prešovský snem (11. 1. 2014) dal veci do poriadku, keď najskôr synoda bez zasadnutia eparchiálnej rady menovala za pražského arcibiskupa vladyku Jáchyma (vikárneho biskupa hodonínskeho) a až potom došlo na voľbu metropolitu. Je potrebné podotknúť, že z kuloárov prenikli informácie o tom, že časť funkcionárov českej strany nie je s rozhodnutím synody o menovaní vladyku Jáchyma spokojná, čo na pokoji a jednote cirkvi zrejme v budúcnosti nepridá. Menovanie pražského arcibiskupa však bolo potrebným krokom k voľbe metropolitu. Táto komplikovaná situácia sa odrážala aj na citeľnej nervozite snemu, ktorého účastníci si mali vybrať nového metropolitu z dvojice pražský a prešovský arcibiskup. Stalo sa však to, čo očakával málokto, čerstvý pražský arcibiskup sa svojej kandidatúry do voľby o post metropolitu vzdal. Takže nová hlava česko-slovenskej pravoslávnej cirkvi, prešovský arcibiskup Rastislav, prišiel k svojmu trónu jednoducho a rýchlo, snem ho však do funkcie potvrdil.

Na obranu nového metropolitu (35 ročného Ondreja Gonta) je však potrebné objektívne podotknúť, že ani jeho toto „ľahké“ zvolenie a momentálna situácia v cirkvi očividne vôbec netešili. Vyjadril však nádej, že pomery v Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku sa konečne upokoja a mútne vody sa prečistia. Víkendová 3 hodinová intronizácia metropolitu Rastislava by mala byť konečnou bodkou za prechodným neľahkým obdobím najmä českej časti pravoslávnej cirkvi. Či však v tejto stredoeurópskej časti pravoslávia zavládne Rastislavom kýžený pokoj a mier, to ukáže budúcnosť. Verme aj my, že pomery v nej sa stabilizujú rýchlejšie ako dlhodobé kvasenie v slovenskej rímsko-katolíckej cirkvi, v ktorej do spravodlivého a rozumného uzavretia kauzy Bezák medzi veriacimi a „verchuškou“ určite k zmieru nedôjde. Verme, že v oboch prípadoch nakoniec zvíťazí základné poslanie cirkví Ježišových – láska k blížnemu, pokora, skromnosť a hlboký záujem o veriacich, nie o „korytá“...