REGIÓN Milana Országha: Bitka o severovýchod Slovenska

Ešte mesiac a budeme poznať víťaza prvého ročníka letnej súťaže „Honba za pokladmi Prešovského kraja“, ktorý vyhlásil a organizuje Prešovský samosprávny kraj. Samotná súťaž nie je samoúčelná, jej zmyslom je podpora turistického ruchu v kraji i nenápadná edukácia smerujúca k poznaniu vlastného kultúrneho dedičstva, prírodných a historických pokladov domoviny. Medzi poklady kraja bolo vybraných 16 lokalít, historických objektov, zábavných a prírodných areálov. Ako príklad môžeme uviesť pútnické miesto v Ľutine, kde návštevník nájde aj jedinečný miniskanzen modelov drevených kostolíkov zo slovensko-poľského pohraničia, z ktorých väčšina je zapísaných do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.

V čom tkvie podstata súťaže? „Pokladové“ miesta môžete navštíviť iba tak, voľne a „na divoko“, na druhej strane sa môžete pri ich návšteve (zoznam uvádzame v závere informácie) aktívne zúčastniť súťaže vyhlásenej prešovskou krajskou samosprávou tak, že si na niektorom z týchto miest vyzdvihnete súťažný pas, do ktorého vám zároveň dajú pečiatku o návšteve „pokladu“ (systém klasického turistického pečiatkovania). V prípade, že v pase budete mať päť a viac pečiatok, môžete pas zaslať do záverečného žrebovania o zaujímavé a hodnotné ceny, ktoré sa uskutoční po skončení súťaže. Súťaž má zároveň aj elektronickú formu hlasovania, v ktorej môžete dať svoj hlas tomu „pokladu“, ktorý vás pri návšteve najviac zaujal a najviac sa vám páčil či si ho najviac ceníte. Uzávierka hľadania pokladov (a elektronického hlasovania) je 15. septembra, vyhodnotenie súťaže, hlasovania a žrebovanie hľadačských pasov sa uskutoční na prelome septembra a októbra. Dnes aj potom získate všetky potrebné informácie na internetovej stránke Prešovského samosprávneho kraja: www.po-kraj.sk/krajponuka

Ktoré objekty boli zaradené medzi Poklady Prešovského kraja?
-Hrad a skanzen Stará Ľubovňa
-Pútnické centrum baziliky minor v Ľutine
-Múzeum v Kežmarku
-Radnica v Bardejove a skanzen v Bardejovských Kúpeľoch
-Podtatranské múzeum v Poprade a Meštiansky dom v Spišskej Sobote
-AquaCity Poprad
-Múzeum Červený Kláštor
-Kaštieľ Strážky
-Kúpele Vyšné Ružbachy
-Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej
-Historický areál Solivaru v Prešove (Nár. techn. pamiatka)
-Barokový kaštieľ Hanušovce n/Topľou
-Vojenské historické múzeum Svidník
-Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach
-Kaštieľ a skanzen v Humennom
-Sninské rybníky (vodný športovo-rekreačný areál)

Veľa zdaru v súťaži, môžete začať už zajtra, keďže nikdy nie je neskoro!