REGIÓN Milana Országha: Angličtina viedla, španielčina v ofsajde

Slovenské stredné školstvo má za sebou už písomné maturitné skúšky v školskom roku 2014/15. Veľmi sledované sú najmä podiely cudzích jazykov, ktoré by mali vypovedať o schopnostiach našich študentov stredných škôl uchytiť sa aj na vysokých školách mimo vlasti. V Prešovskom kraji, ktorý je najľudnatejší zo slovenských regiónov, by malo absolvovať tohtoročné maturitné skúšky celkom 7672 študentov (pokles oproti vlaňajšku o 712), z nich písomnú skúšku z jazyka slovenského absolvovalo 7540. Z materinského jazyka ukrajinského skladalo  prvú časť maturity 11 študentov, čo je špecialitou Prešovského kraja v rámci celého Slovenska.  Aký bol v tomto kraji podiel cudzích jazykov?

Suverénne vedie jazyk anglický (5933), ďaleko vzadu ostali nemčina (1186) a ruština (383). Úplne na chvoste sa ocitli francúzština (5) a španielčina (4).

Ešte by sme sa mohli zmieniť o matematike, z nej písalo testy celkom 1164 žiakov v kraji, čo sa zdá vzhľadom k zvyšujúcom sa trende potrieb vysokých škôl s technickým zameraním a náväzne praxe akosi málo. V Prešovskom kraji maturuje tohto roku 122 študentov so zdravotným postihnutím. Z celkového počtu maturujúcich je ich najviac v okrese Prešov (2416), najmenej v okrese Medzilaborce (87).  Na všetkých 115 stredných školách v kraji študuje v tomto školskom roku  36.624 študentov, podstatnú väčšinu tvoria školy v zriaďovateľskej kompetencii Prešovského samosprávneho kraja (80 s 28.128 študentmi).