REGIÓN MILANA ORSZÁGHA: Pod záštitou Silvie Gašparovičovej

Už desiaty rok je 14. jún Svetovým dňom darcov krvi, teraz s mottom „Daruj dar života: daruj krv!“ Národná transfúzna služba Slovenska otvorila v tento deň dvere svojich jedenástich odberových pracovísk dokorán, aby nielen ukázala verejnosti ako to na „transfúzkach“ chodí, ale zároveň aby plnila aj svoju (doslova a do písmena) životnú úlohu, zabezpečovať najvzácnejšiu tekutinu na tejto planéte. Bokom neostalo ani pracovisko NTS v Prešove, ktoré od rána prežívalo nezvyčajný ruch spôsobený zvedavými deťmi i dospelými. V úzkej spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža Prešov-Sabinov, ktorý je známy svojimi mimoriadne plodnými aktivitami v oblasti podchytávania a organizovania darcovstva krvi, prišlo na transfúznu stanicu 76 bezplatných darcov, ďalšia tridsiatka darovala svoju krv počas výjazdu prešovskej NTS do hornošarišskej obce Torysa.

Najpotešiteľnejší na tomto celosvetovom projekte bol očividný záujem mladých ľudí, veď iba v samotnom Prešove sa v tento deň našlo 17 prvodarcov, z ktorých sa mnohí časom stanú nositeľmi Janského plakiet... Záštitu nad tohtoročným Svetovým dňom darcov krvi mala na Slovensku opäť prezidentova manželka, pani Silvia Gašparovičová.