REGIÓN MILANA ORSZÁGHA: In medias res

Kedy so vzdelávaním začať a kedy skončiť? Na túto jednoduchú otázku odpovie každý po svojom. Napríklad, Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity (PU) a kabinet výskumu detskej reči a kultúry (vedeli ste o tom, že existuje aj takáto inštitúcia?) Pedagogickej fakulty PU má v tom jasno – vzdelávať sa treba vždy. Aj preto pripravili na druhý júlový týždeň už 6. ročník Prešovskej detskej univerzity (PDU), tohto roku v znamení „in MEDIAs res“. Počas neho sa vzdelávajú 7 až 15 ročné deti túžiace po nových vedomostiach, ako z názvu vyplýva, predovšetkým v oblasti fungovania a dopadu masových médií.

Deti môžu na záver týždňa získať akademické tituly „bakalárček“ a „magisterček“, na záverečnej slávnostnej promócii si ich prevezmú z rúk samotného rektora univerzity. Nebude to však jednoduchý, ale na druhej strane veľmi zaujímavý pracovný týždeň, v rámci ktorého sa môžu prázdninoví študenti zúčastniť napríklad na odbornom nočnom pozorovaní oblohy. Ale medzitým musia absolvovať sedmičku prednášok, ako aj osem seminárov a tvorivých dielní. Témy? Ako fungujú televízia, rozhlas, noviny, internet či iné masmédiá? Môžu pomôcť pri vzdelávaní? Odpovede na tieto zásadné otázky získajú počas zdolávania jednotlivých krokov a tém, ako napr. mladý fotoreportér, úvod do umeleckej grafiky, literatúra ako médium, o hlase v rozhlase, poďme si urobiť časopis, o hlase v rozhlase, TV mediálka a ďalšie. Na záver týždňa a štúdia musia študenti vypracovať záverečnú „bakalárčekovskú (magisterčekovskú) prácu, najlepšie výtvarné diela budú k dispozícii študentskej i laickej verejnosti už počas piatkovej vernisáže a ako sme už spomenuli, finále bude tvoriť slávnostná promócia. Nevšedný vzdelávací projekt bude mať síce nevšedných študentov, ale verme, že medzi nimi budú aj naši budúci (a kvalitne vzdelaní) kolegovia novinári...