Rast nezamestnanosti sa síce zastavil, ale... – Ján Sliačan

I keď hospodársku krízu u nás ešte nikto nezastavil, podarilo sa u nás zastaviť rast nezamestnanosti. Až do apríla mala rastúcu tendenciu, i keď nezamestnanosť od apríla 2012, teda v priebehu roka, vzrástla o 0,99%. Začiatkom mája predstavovala 14,41%, ale ešte v januári až 14,80 percenta. Nuž, je to prvé víťazstvo terajšej vlády a verme, že na úseku zamestnanosti nášho obyvateľstva nie posledné. Veď len v samotnom apríli sa podarilo dať prácu vyše 21 000 ľuďom, dlhodobo nezamestnaným. Tak napríklad Banskobystrický kraj po dlhom čase znížil počet nezamestnaných pod 20% /na 19,8/ a tento úspech možno pripísať projektu zamestnávania mladých, ktorý približne pred siedmimi mesiacmi spustilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Napriek tomu niektoré čísla zostávajú kritické. Najmä tie, ktoré súvisia s východným Slovenskom. Prešovský kraj stále charakterizuje najvyššia nezamestnanosť v republike – vyše 20%. Tesne pod touto hranicou sú Košický a Banskobystrický – 18,96 resp. 19,80%. Pritom dva kraje Bratislavský a Trnavský majú nezamestnanosť nižšiu ako 10%. Čo k tomu dodať? Iba to, že najviac investícií potrebuje východné a stredné Slovensko, že v Prešovskom kraji je v porovnaní s Bratislavským nezamestnanosť 3,4- krát vyššia! Tak by sme mohli pokračovať. Optimizmus nemožno preháňať, ale akýsi symbolický druhý dych začína chytať strojárenská výroba. S najväčšou pravdepodobnosťou však už nikdy neožijú také strojárenské kolosy aké pôsobili v Košiciach, Snine, Prakovciach, Starej Ľubovni, Sabinove a v ďalších mestách...