Prvý diel publikácie Dejiny Prešova by mali vydať začiatkom roka 2014

Prvý diel publikácie Dejiny Prešova, ktorý pripravuje kolektív desiatich autorov z oblasti histórie, umenia, literatúry a ďalších vedeckých odborov, by mal byť dokončený začiatkom budúceho roka. Na vytvorení unikátneho slovesného diela spolupracuje Prešovská univerzita (PU) a Mestský úrad v Prešove.
Rektor PU René Matlovič konštatoval, že spoločným zámerom je vznik syntetického vedeckého diela, ktoré by mapovalo dejiny aj z iného pohľadu a kde by sa objavili informácie aj z posledných desaťročí. "PU disponuje dostatočnou expertnou kapacitou, aby zvládla takýto rozsiahli projekt. Okrem toho som presvedčený, že sa vytvoria predpoklady na pokračovanie ďalších aktivít, ktoré by napríklad mohli vyústiť do vzniku encyklopédie mesta Prešov, atlasu mesta Prešov a ďalších žánrov, ktoré predstavia tretie najväčšie mesto na Slovensku odbornej verejnosti," uviedol rektor. Na projekt finančne prispeje mesto Prešov. Viceprimátor René Pucher uviedol, že spolupráca samosprávy s PU sa v posledných rokoch prehĺbila a obe inštitúcie sa spoločne podieľali na niekoľkých projektoch. "Úlohou mesta bude v najbližšej dobe zabezpečiť ďalšie finančné prostriedky na tento úžasný projekt a verím, že sa nám to tohto roku aj podarí," dodal Pucher.

Prorektor PU pre vedu, umenie a akreditáciu Peter Kónya zdôraznil, že myšlienka vytvorenia novej monografie je stará už niekoľko rokov. Projekt pred dvoma rokmi predložili mestskému zastupiteľstvu a s radnicou sa dohodli na postupe. Pripomenul, že v rokoch 1964 a 1965 boli dejiny Prešova vydané, čím sa nemôže pochváliť každé mesto na Slovensku, no odvtedy uplynulo takmer 50 rokov. Prorektor vysvetlil, že pred polstoročím bola aj iná doba a napríklad spracovanie najnovších období je poznačené vtedajšou ideológiou. Navyše niektoré historické obdobia boli podľa neho spracované bez adekvátneho výskumu. Konštatoval, že tento projekt ráta s tromi dielmi. "Prvý by mal spracovávať dejiny mesta od najstarších čias do roku 1948, druhý od roku 1948 po súčasnosť a tretí sa má týkať dejín prímestských alebo mestských častí ako sú Solivar, Nižná Šebastová, Šalgovík, ktoré až do druhej polovice 20. storočia boli samostatnými obcami, respektíve mestečkami," uzavrel pre TASR Kónya.