Produkujú lži, výmysly a skresľujú fakty – Jozef Kuchár

Počet nepravdivých, neobjektívnych, pravdu skresľujúcich informácií a rôznych údajov na adresu vlády, Národnej rady Slovenskej republiky a politickej strany SMER SD výrazne narástol. S týmto faktom sa stotožňuje mnoho významných osobností, politikov, vzdelaných publicistov ale aj širokých vrstiev občanov. V ostatnom čase mnoho ľudí médiám prestalo veriť. Zvyšuje sa počet tých, čo noviny nečítajú a televízie vrátane tej verejnoprávnej nesledujú. Podstatne viac sa dozvedia z televízií pôsobiacich na území Českej republiky.

Toto konštatovanie potvrdzuje vysoké percento nepredaných denníkov, rôznych časopisov, ktoré kamióny pravidelne odvážajú z distribučných firiem. Pomery v mediálnej oblasti sa skomplikovali a neprospievajú občanom, ani tvorcom novín, rozhlasových a televíznych spravodajských a publicistických relácií. Žalostné je, že hlavným cieľom žurnalistiky na Slovensku bol a aj dnes je predovšetkým ekonomický úspech a nie skutočná pravda o situácii v krajine, o živote, problémoch a pracovných výsledkoch ľudí v tejto ťažko skúšanej republike od samého začiatku jej vzniku.

Významné novinárske osobnosti veľmi dobre vedia, že seriózna, profesionálna, etická a nezávislá tvorba jej autorom neprináša ani slávu ani popularitu ani veľké peniaze a nikto ich nevyhlasuje za celebrity. V predchádzajúcom období sa do centra pozornosti dostali rýchlokvasené novinárske svorky prepojené so stranami bývalých pravicových vládnych koalícií, ktorým naďalej ochotne slúžia. Dominujú v nich rôzni pisatelia, novinárske učnice a moderátorky zvané „celebrity“. Príliš často nerešpektujú jazykovú kultúru, presnosť informácií, verifikáciu faktov, čistotu jazyka, štylistiku a etiku. Vo veľkej miere produkujú alebo reprodukujú lži, výmysly, škandály a skresľujú fakty. Môžu si to dovoliť. Kompetentným takmer nič neprekáža. Napriek tomu, že často sa musia za chyby a úmyselné či neúmyselné omyly svojich pracovníkov ospravedlňovať. V niektorých denníkoch už dávnejšie zaviedli pravidelnú rubriku pod názvom Opravy a spresnenia. O úrovni redaktorov svedčí napríklad aj to, že autor v jednom z článkov označil predsedu tureckej vlády za prezidenta republiky. Takéto a podobné chyby nie sú žiadnou výnimkou. Toť nedávno istý denník zverejnil redaktorský „trhák“ pod ktorý sa podpísal parlamentný spravodajca. Troch dlhoročných poslancov slovenského parlamentu, ktorých poznajú tisíce občanov označil na fotografiách za agentov a spravodajských dôstojníkov. Ospravedlnenie vedenia redakcie nič nezmení na skutočnosti, že v tomto denníku môžu pracovať aj dlhoroční novinárski učni. Raz darmo, mediálne pomery na Slovensku žičia tým agresívnym, netalentovaným a nedovzdelaným, pre ktorých objektívnosť, dôslednosť a boj za pravdivý etický prístup k rôznym témam nič neznamenajú. Mali by si uvedomiť, že s etickým rozmerom tvorby v novinách, v rozhlase a televízii súvisí aj mravná spoluzodpovednosť skutočných novinárov - ktorých je v našej krajine ešte stále dosť – za stav mravnej obrody našej spoločnosti. Kultúrnosť, etika, presnosť a spravodlivosť majú stále veľký dosah na utváranie spoločenských vzťahov a praktických postojov práve jej uplatňovaním v novinárskej práci. Všetci by si mali uvedomiť, že morálka buď žije alebo umiera.