Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pripomenuli sme si výročie založenia ÚSN – Jozef Šucha

Členovia Únie slovenských novinárov si na svojom poslednom tohtoročnom stretnutí 6. decembra v Bratislave, slávnostným odovzdávaním Pamätných medailí, pripomenuli blížiace sa dvadsiate výročie vzniku tejto novinárskej organizácie.

 

Ako povedal v úvodnom príhovore predseda organizácie PhDr. Jozef Kuchár, “Únia slovenských novinárov, druhá najpočetnejšia novinárska organizácia na Slovensku, si v nastávajúcom roku pripomenie dvadsiate výročie svojej činnosti. Táto sa začala 27.novembra 1998 na ustanovujúcej schôdzi, ktorá za svojho predsedu zvolila Gabriela Zelenaya a prijala pomerne bohatý a reálny program pôsobenia na žurnalistickej a spoločenskej scéne“.

Rada Únie slovenských novinárov pri príležitosti nedožitých  95. narodenín Gabriela Zelenaya (26. 11. 1922 – 3. 8. 2003), zakladateľa ÚSN udelila Jozefovi Andilovi, Júliusovi Binderovi, Júliusovi Handžárikovi, Eve Kristínovej Adele Lettrichovej, Vladimírovi Mezencevovi, Jozefovi Šuchovi, Viliamovi Apffelovi, Viliamovi Solovičovi a Jozefovi Vrankovi , ktorí stáli pri zrode organizácie za dlhoročnú, úspešnú žurnalistickú tvorbu a za zásluhy o vznik a rozvoj našej novinárskej organizácie Pamätnú medailu.

 

Spolu predsedom ÚSN J. Kuchárom odovzdával medaile a diplomy prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, DrSc. vysokoškolský pedagóg a predseda komisie, ktorá v zložení  vymenovať rozhodovala o udelení medailí.

V rámci ďalšieho programu stretnutia vystúpil podpredseda ÚSN PhDr. Dušan D. Kerný  s referátom Alexander Dubček, jeho život a dielo. Predstavil nové pohľady na túto mimoriadnu osobnosť ktoré priniesla kniha Takto sme ho poznali. Publikáciu o Dubčekovi zostavili zo spomienok a vydali ju jeho rodáci v Uhrovci.

Stretnutie uzavrel predseda J. Kuchár hodnotením uplynulého roka z pohľadu činnosti organizácie a informáciou o programe na rok 2018. Okrem iného povedal:“ Uplynulá etapa potvrdila oprávnenosť vzniku našej organizácie. V roku 2018 budeme pokračovať v doterajšej činnosti s cieľom zvyšovať aktivity, rozširovať členskú základňu o aktívnych novinárov a organizovať stretnutia  a beseda s významnými osobnosťami ekonomického, kultúrneho a spoločenského života na Slovensku.

Najvýznamnejším podujatím bude druhý ročník udeľovania Ceny Gabriela Zelenaya za dlhoročnú profesionálnu tvorbu zameranú na zvyšovanie úrovne slovenskej žurnalistiky, šírenie národných ideí a posilňovanie postavenia našej republiky v zahraničí, ktorú v roku 2017 prevzali Karol Polák in memoriam, Jozef  Kšiňan, Milan Blaha, Dušan D. Kerný, Boris Latta, Jozef Jarkovský, Michal Záleta, Dušan Gabáni, Stanislav Dudka, Štefan Nižňanský a Ladislav Šidelský. Cenu Gaba Zelenaya porota na návrh Klubu športových redaktorov ÚSN udelila za dlhoročné vynikajúce výkony a úspešnú reprezentáciu Československa a Slovenska Jozefovi Glonkovi.

V roku 2018 v rámci druhého ročníka CENU udelíme piatim publicistom a komentátorom z rôznych oblastí politického, ekonomického a spoločenského života a piatim športovým redaktorom. V budúcom roku sa budeme podieľať a zúčastňovať na rôznych podujatiach, ktoré budú organizovať štátne orgány a spoločenské organizácie.

Prítomní členovia jednohlasne odsúhlasili návrh J. Kuchára a na miesto podpredsedu za Andreja Maťašíka, ktorý nás tohto roku navždy opustil, zvolili publicistu, komentátora a moderátora Štefana Nižňanského.

Úplnú bodku za posledným tohtoročným stretnutím dala tradičná kapustnica na ktorej si všetci pochutnali v príjemnej predvianočnej atmosfére.