Prezentácia samosprávneho kraja už tradíciou

Od chvíle, keď sa Prešovský samosprávny kraj rozhodol usporiadať prvý Deň otvorených dverí, ubehlo veľa rokov a 17. október potvrdil, že história tejto čoraz obľúbenejšej akcie pokračuje. Prezentácia krajskej samosprávy v jej prešovskom sídle však nebola jediná. Počas tohto štvrtka poskytovali všetky galérie a múzeá, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj, bezplatný celodenný vstup. Čo bola príležitosť najmä pre školákov i chudobnejších dospelých. Dňom otvorených dverí žili aj všetky priestory Úradu PSK v Prešove. Zaujímavý program sa odohrával na každom podlaží, ba aj na schodiskách. Okrem tradičného festivalu východoslovenského folklóru tu bola prezentácia množstva inštitúcií samosprávneho kraja, výtvarnej a remeselnej úrovne klientov sociálnych zariadení, profesionálnej úrovne študentov odborných škôl, knižníc a divadiel, ba dokonca aj múzeí. A módne prehliadky, testovanie pamäti, ukážky poskytovania prvej pomoci, predstavili sa kostýmerky, vizážistky I výtvarníčky. Východniarom sa predstavila so svojim krotiteľským umením aj sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Štiavnice, čo ocenili najmä mladší návštevníci. Bolo čo obdivovať a na čo sa pozerať, úradnícka práca v rozľahlej budove sa tentoraz dostala až na druhé miesto. Aspoň na jeden deň…