Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Prepáč, Roman Kaliský! – Dušan Konček

Zomrel novinársky bard, ktorému ani Pán Boh nežičil a ani slovenskí komunistickí Bohovia, tí hlavne. Ale Pán Boh ho napriek tomu miloval a dožičil mu napriek skúšaniu dožiť sa vysokého veku. To skúšanie ho však zocelilo a pero mu z rúk aj tak nezobralo. Keď sa stal Roman Kaliský po roku l989 prvým normálnym riaditeľom STV, mnohým „televízakom“ zajasalo srdce, konečne chlap na správnom mieste. „Novodobí“ demokrati však veľmi nejasali, veľmi im nevoňal, novinár telom i dušou, skutočný demokrat od morku kostí, aj od murárskej kelne, bol pre tých, čo všetko vedeli najlepšie (a nevedeli nič) prekážkou politickému jednostrannému ovládnutiu vtedy jediného televízneho média. A tak Roman vypísal konkurz na generálneho riaditeľa a v pohode odišiel. „Kaviareň“ jasala, všetko máme pod palcom, ale Kaliského nemali. Ten sa na nich pozeral skrz prsty, ktoré sa naučili murovať. Na jeho poslednej rozlúčke STV, teraz už RTVS, chýbala. Nestalo im to ani za krátky šot, ako spomienku na bývalého riaditeľa, čo celkom jasne hovorí o tom, kto túto kultúrnu inštitúciu riadi a dokonca na poslednej rozlúčke chýbal aj bývalý televízak a dnes minister kultúry. Dajme si to dohromady a vyjde nám, že kultúra je na Slovensku – jednoducho povedané pod psa – lebo ku kultúre patrí aj úcta. A predstavte si, na poslednej rozlúčke nechýbal Ján Čarnogurský, určite som voči jeho osobe ako novinár niekedy niečo „prekváril“, tak to beriem spať. Už aj preto, že sme Clevelande obidvaja spali na tej istej posteli u nášho známeho emigranta zo Sečoviec, každý v inom roku a jeho pani nám varila zakrúcanú kapustu. Chýbali na tejto poslednej rozlúčke mnohí, ktorí tam mali byť. Ale nechýbala Únia slovenských novinárov. A možno by J. Čarnogurský bol prekvapením aj pre Romana Kaliského, ale vždy sa ukáže, kto cti k svojim netratí. A aj keď ma smrť kolegu zarmútila, toto ma potešilo. Takže chlap Roman Kaliský, veľké PREPÁČ, že bývalá STV Ťa zatratila, ako márnotratného syna, nezatratili Ťa však tí, ktorí Ťa poznali, zažili, zniesli Tvoj skúmavý pohľad, aj chlapský stisk ruky.

 

Za bývalých redaktorov bývalej STV

Dušan Konček