Prežili desať umeleckých rokov

V čase, keď Slovensko malo v oblasti kultúry doslova existenčné problémy (a nielen v nej), ktoré sa odrážali najmä na regionálnej platforme, vznikla (po približne ročnom období príprav) v centre mesta nová súkromná výtvarná galéria s jednoduchým a zrozumiteľným názvom Galéria Átrium. Otvorená každému druhu výtvarného umenia a jeho tvorcom. Ako sa hneď v krátkom čase ukázalo, bol to úspešný projekt. Najmä rozšírenie výstavných priestorov aj do prevádzkových priestorov gastronomickej časti objektu. Posedenie pri káve či zaháňaní hladu v príjemnom prostredí, ktorému dominujú výtvarné diela, si našlo veľa priaznivcov. Medzi tvorcami i milovníkmi výtvarného umenia. Aj preto hneď o niekoľko mesiacov vznikol akosi spontánne Klub priateľov galérie, združujúcich obe strany – autorov i fanúšikov obrazov a trojrozmerných diel. Tí prví tvorili, ďalší pomáhali s prípravami výstav, organizovaním domácich i zahraničných expedícií za umením, i „exportom“ prešovskej výtvarnej scény. Jednoducho povedané, stmelilo sa „zdravé jadro“, ktoré vo svojej činnosti v prospech výtvarného umenia vydržalo celých desať rokov a chce vydržať prinajmenej ďalšiu desiatku. Aj napriek tomu, že jeden zo spoluzakladateľov galérie, akademický maliar Juraj Kresila,  z radov prešovských výtvarníkov navždy odišiel už pred niekoľkými rokmi.

 

Pre dôkladné zdokumentovanie desať ročnej činnosti galérie a jej vplyvu na rozvoj prešovskej výtvarnej kultúry (základným umeleckým školstvom počínajúc a univerzitným končiac) a jej propagácie i rozvoj zahraničných kontaktov v oblasti umenia, vydala galéria mimoriadne vydarený katalóg interných a externých výstav, diel a autorov. Podľa slov jedného zo znalcov, takýto kvalitný katalóg sa doposiaľ nepodarilo pripraviť ani národnej galérii.

 

A keďže dnešná Galéria Átrium má dnes záber nielen nadregionálny,  ale aj do prihraničných regiónov susedných štátov, počas slávnostnej vernisáže kolekcie 10 ročnej činnosti výtvarnej a sympoziálnej činnosti sa ozývala nielen šariština a slovenčina, ale aj maďarčina, poľština či ukrajinčina. A umelecký džavot tichou hudobnou kulisou podporovala hudobná kapela Pamätníci, ktorej členovia z radov bývalých hudobníkov sa dohodli na znovuúčinkovaní počas stretnutia hneď na prvej vernisáži galérie. Takže tiež oslávila svoje malé desaťročné jubileum...       

Realizačný tím galérie na tlačovej konferencii

Realizačný tím galérie na tlačovej konferencii

Z výstavnej kolekcie fotografií

Z výstavnej kolekcie fotografií