Prešovskí umelci vystavujú v maďarskom partnerskom meste Nyíregyháza

Keď si Galéria Átrium na Floriánovej ulici v Prešove pripomenula pred rokom desiate výročie svojej aktívnej činnosti v oblasti propagácie diel výtvarných umelcov nášho regiónu prierezovou výstavou svojej prvej dekády, nikto netušil, že o túto kolekciu obrazov a fotografií bude záujem aj v zahraničí. Pozvaní zástupcovia spolupracujúcich galérií, ktorí túto výstavu videli  postupne prejavujú svoj záujem vystaviť keď už nie celú, tak aspoň jej časť (podľa priestorových kapacít) a v súčasnej dobe sa trpezlivo upresňujú termíny. Galéria Átrium síce vznikla s cieľom propagovania výtvarných prác umelcov mesta a regiónu, postupne sa však začala rozvíjať spolupráca s umelcami a galériami okolitých krajín. Neskôr sa tento okruh stále rozširoval a dnes popri  prednostnom záujme o domácich výtvarníkov nie je problém v jej priestoroch vidieť diela umelcov zo Spiša, Gemera, Zemplína, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Česka, Rakúska...

 

Výborné kontakty Prešova s maďarským partnerským mestom Nyíregyháza spôsobili, že popoludní  tohtoročného Dňa matiek (8.- mája) bol jubilejný súbor prešovských výtvarných diel predstavený v tamojšej Mestskej galérii slávnostnou vernisážou, v rámci programu tohtoročných Dní mesta Nyíregyházy, ktorými si občania tohto mesta pripomínajú jeho vznik a znovuzaloženie. Keďže kolekcia obsahuje 78 diel 75 autorov, príprava samotnej výstavy i účasti zástupcov oboch strán  na otvorení si vyžiadalo úzku spoluprácu nielen samotných galérií, ale aj vedení oboch partnerských miest. Vernisáž však klapla na jednotku a bolo očividné, že najmä domáci mali z tejto situácie výborné pocity. Nakoniec, vyplynulo to aj z obsahu otváracieho príhovoru viceprimátora Nyíregyházy pána Attilu Ulricha a slov riaditeľky Mestskej galérie Magdolny Horváthovej, ktorí ocenili dobrú spoluprácu medzi oboma partnerskými  mestami a umeleckými inštitúciami a jej vzájomnú užitočnosť.  

 

Vo výberovej kolekcii Galérie Átrium sú zastúpení maliari, grafici, sochári a fotografi nielen z Prešova a regiónu, ale aj niektorí zo zahraničných výtvarníkov, ktorí vystavovali v Átriu alebo sa zúčastňovali plenérov, ktoré táto galéria organizovala. Medzi nimi aj umelci z Nyíregyházy a ďalších maďarských miest, ktorým pravidelne patrí v galérii každoročný výstavný januárový termín, spojený s týždňom maďarskej kuchyne v tamojšej reštaurácii. A tak sa na vernisáži stretli nielen zástupcovia vedenia oboch miest (za Prešov dvaja poslanci mestského zastupiteľstva a jeden zástupca vedenia mesta, ktorí tvorili oficiálnu delegáciu Prešova na Dňoch mesta Nyíregyháza), ale aj dávni umeleckí priatelia, poznajúci sa zo spoločných plenérov či prešovských výstav.  Široký záber má aj štýlové spektrum kolekcie, ktorá predstavuje akúsi umeleckú všechuť.

 

Prešovská umelecká kolekcia Galérie Átrium sa v septembri ocitne v ukrajinskom Užhorode, odkiaľ poputuje do poľského Krosna. V štádiu rokovaní je aj jej prípadný „zájazd“ do Českej republiky. Možno, že sa stihne vrátiť do svojho domovského prístavu aspoň k 20. výročiu  galérie. Poučenie pre ostatných? Čo múdri občania spoja, to ani politici nerozbijú...!

Prešovskí umelci a reprezentanti mesta počas vernisáže výstavy

Prešovskí umelci a reprezentanti mesta počas vernisáže výstavy

Výber z krajinárskej tvorby

Výber z krajinárskej tvorby

Časť moderného umenia prezentovala aj plastiku prešovského sochára Tomáša Klímu

Časť moderného umenia prezentovala aj plastiku prešovského sochára Tomáša Klímu

Mestská galéria v Nyíregyháze, Selyem ut. 12

Mestská galéria v Nyíregyháze, Selyem ut. 12