Prešovská obchodná komora bilancovala

Pred niekoľkými dňami sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Prešovskej regionálnej komory (PRK)  SOPK, ktoré zhodnotilo činnosť komory a jej členov za uplynulý rok a zároveň odsúhlasilo pracovný program a rozpočet organizácie na rok 2015. Po týchto každoročných “výročných bodoch” valného zhromaždenia sa prítomní členovia regionálnej komory zaoberali stratégiou PRK na roky 2015 až 2017 a na záver rokovania jednomyselne prijali návrh uznesenia. To po úpravách dáva v podstate konkrétnu požiadavku na republikové vedenie SOPK, aby jeho členovia rokovali v mene všetkých členov SOPK  s vládou SR o systémových ekonomických a finančných opatreniach, konkrétne o znížení daňového a odvodového zaťaženia pre podnikateľské subjekty, o zmene platby DPH oproti terajšiemu systému v tom zmysle, aby povinnosť platenia dane vznikla až po úhrade faktúry a žiadajú aj zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov.

 

Na rokovaní bol prítomný aj predseda SOPK doc. Ing. Peter Mihók, CSc. (na foto),  ktorý je zároveň aj predsedom Svetovej komorovej federácie, ktorá združuje približne 14 tisíc obchodných komôr na tejto planéte. Vysoko hodnotil predovšetkým schválený návrh stratégie rozvoja PRK SOPK v Prešove, ktorú považuje za veľmi kvalitnú a jej hodnotu vidí v reálnom pohľade na potenciál regiónu: - Podnikatelia by ju mali využiť predovšetkým k zlepšeniu spolupráce medzi sebou, čím by mohli dosahovať zvýšenie svojej ekonomickej a finančnej samostatnosti. Postupne sa zúčastňujem rokovaní valných zhromaždení všetkých regionálnych komôr na Slovensku a sumarizujem podnety z nich, aby bolo možné vytvoriť jednotnú pracovnú líniu SOPK pre ďalšie obdobie. Uznesenie z prešovského rokovania má svoju váhu a požiadavky v ňom sú konštruktívne.

 

Peter Mihók považuje za silné negatívum regiónu nedostatočnú infraštruktúru a jeho silné intelektuálne vyprázdňovanie v dôsledku nedostatku zamestnania,  ktoré je potrebné urýchlene zastaviť.  Prirodzene aj hľadaním ďalších možností na tvorbu nových pracovných miest. Vzhľadom k súčasnej situácii v ukrajinsko-ruskej oblasti považuje za mimoriadne dôležité, aby práve v prešovskom regióne vzniklo nové centrum pre obchodnú a hospodársku spoluprácu s Ukrajinou, ktoré by bolo využívané domácimi, ale najmä západnými investormi a obchodnými partnermi. Pracovať by tu mohli aj firmy, ktoré boli vývojom udalostí nútené stiahnuť sídla svojich firiem z ukrajinského územia.

 

Úradujúci predseda prešovskej regionálnej komory Miloslav Karaffa verí, že bratislavské centrum SOPK “sa oprie” do presadzovania požiadaviek a návrhov regionálnych komôr voči centrálnym orgánom. Podnikateľské prostredie na Slovensku sa mu zdá po skúsenostiach v zahraničí akosi nesúrodé a niekedy aj nelogické a varuje, pred tým, aby nám dostupnosť eurofondov nebránila v hľadaní realistických podnikateľských nápadov, nových ciest podnikania a vzájomnej spolupráce medzi sebou.

Pohľad do pléna valného zhromaždenia

Pohľad do pléna valného zhromaždenia