Prešovská cesta do Vojvodiny je otvorená

Prešovský samosprávny kraj (PSK) uzatvoril v minulých dňoch už desiatu medziregionálnu dohodu o spolupráci v oblastiach ekonomiky, turizmu, kultúry a športu. Od 26. novembra  sa partnerom východoslovenského regiónu stala srbská Vojvodina, región s bohatou historickou minulosťou a zdá sa, že aj perspektívnou budúcnosťou. Prečo k došlo k „uzmluvneniu“ vzájomnej spolupráce, to najvýstižnejšie vyjadrujú slová vedúceho sedem člennej delegácie Autonómnej oblasti Vojvodina, predsedu Zhromaždenia AP Vojvodina pána Isztvana Pásztora:

-          Ako v našom, tak aj vo vašom regióne žijú početné komunity Slovákov a Rusínov, pomôžme im, aby mali k sebe bližšie národne i kultúrne. Spájať ich budú materinské jazyky a spoločná tradícia ľudových zvykov.

Naši z Vojvodiny netajili radosť z prešovského stretnutia i slávnostného podpisu dohody o vzájomnej spolupráci a pozvali svojich hostiteľov na prvú návštevu už mnohé desiatky rokov autonómneho regiónu už začiatkom budúceho roka. Pravdepodobne v duchu ľudovej múdrosti kuj železo kým je horúce!

Aj táto situácia potvrdila, že krajské mesto Prešov je plné paradoxov. Kým dlhé roky aktívne partnerstvá mesta s významnými mestami Európy (dokonca aj s mestskou časťou Paríža La Courneuve) v ostatných troch štyroch rokoch úplne zaspali sladkým spánkom nemohúcnosti, PSK medziregionálne partnerstvá úspešne rozvíja. Aj tento východoslovenský región má partnera vo Francúzsku, je ním oblasť Horné Pyreneje na úpätí pohoria dávajúcemu meno celému polostrovu. Zdá sa však, že najviac cenené je partnerstvo s Východočeským krajom, ktorý bol jedným z prvých partnerov Východniarov.

Zľava Isztvan Pásztor a Peter Chudík pri podpise dohody o spolupráci

Zľava Isztvan Pásztor a Peter Chudík pri podpise dohody o spolupráci