Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Prešov má veľký potenciál

Mgr. Margaréta Gajdošová (na obr.) je predstaviteľkou mladej generácie, ktorá má zastupovať novú, mladú krv, potrebnú v prešovskom mestskom parlamente na dlho očakávané zlepšenie činnosti tohto voleného orgánu v prospech občanov mesta. Dnes 29 ročná rodená Prešovčanka vstupuje do predvolebného boja vo farbách strany SMER-SD vo volebnom obvode č. 2. Pre  zodpovedný výkon verejnej funkcie má všetky predpoklady, keďže vyštudovala politológiu a je to človek, ktorý pozerá na svet okolo seba (spoločnosť, ulica, mesto) s otvorenými očami. Hodnotenie každej situácie sa sa u nej odvíja od systematicky vnútorne preosiatych informácií a faktov, medzi ktorými „zaručené správy“ typu jedna baba povedala nemajú miesto.  Medzi jejzáujmové oblasti patria najmä cudzie jazyky (anglický, románske jazyky, nemčina), čo jej výdatne pomáha v profesionálnom živote. Je totiž programová manažérka pre Nórsky finančný mechanizmus a medzinárodné vzťahy. V športovej oblasti uprednostňuje lyžovanie a aj napriek tomu, že patrí do mladej generácie, ráta medzi svoje zlozvyky puntičkárstvo. (Čo je však na druhej strane záruka kvality a úspechu.)

Pustila sa do riešenia ťažkej úlohy, pretože v druhom  volebnom obvode sa o tri poslanecké kreslá uchádza  31 kandidátov! Svoj vstup do sveta komunálnej politiky však zdôvodňuje pragmaticky:

Lokalitu druhej mestskej časti vnímam ako ideálne miesto pre život. Priamo vidím a zažívam problémy, s ktorými sa tu aj s ostatnými spoluobčanmi každodenne stretávame. Časom som zistila, že mnohé z nich sa pri súčasnej garnitúre mestskej samosprávy z pozície občana jednoducho nedajú riešiť, ba ich riešenie ani ovplyvniť. Preto som sa rozhodla dať svoju kožu na trh a uchádzať sa o dôveru ľudí, medzi ktorými žijem. Chcela by som sa stať ich hlasom v mestskom zastupiteľstve, tlmočiť a presadzovať naše spoločné názory a riešenia. Verím, že v prípade úspechu, urobíme spoločne pre zlepšenie kvality života v našej mestskej časti poriadny krok vpred.  

 

Kde teda Margaréta vidí najväčšie slabiny terajšieho života v meste, v ktorom strávila celý svoj doterajší život? V meste, s ktorým zrástla a v ktorom, ako z rozhovoru vyplynulo, žije s chuťou?

Na jednej strane musím povedať, že Prešov má veľký potenciál, ktorý  doterajšie „vlády“ mesta nevedeli naplno využiť. Je však potrebné uznať, že na tomto stave sa podpísali aj spoločenské, ekonomické a politické pomery v spoločnosti, ktoré sa tu, na východnom Slovensku, prejavovali tvrdšie ako v západnej časti krajiny.  Žiaľ, tieto pomery sa prejavujú najmä voči  bežným občanom, keďže ekonomická základňa tohto regiónu je podstatne slabšia ako na západe a rozdiel sa aj napriek proklamovanej snahe o vyrovnávanie medziregionálnych disproporcií stále prehlbuje.  Medzi hlavné problémy mesta (a okolia) zaraďujem na prvé miesto nedostatok pracovných príležitostí pre všetky vekové kategórie a hneď za to by som dala dlhodobo zanedbanú vnútromestskú i tranzitnú dopravnú infraštruktúru.  Stav komunikácií  v meste a okolí je doslova alarmujúci. Na tretie miesto by som zaradila vysoký stupeň byrokracie a všeobecne známu neochotu pri riešení problémov občanov mesta.

 

Čo konkrétne teda ponúka občanom svojho volebného obvodu a vlastne všetkým občanom Prešova pri svojom prípadnom zvolení do mestského parlamentu?

V prvom rade budem klásť dôraz na zlepšenie kvality prostredia. Teda, rozvoj voľno-časových aktivít pre všetky vekové kategórie, opravy a rekonštrukcia rozpadajúcich sa chodníkov a ciest, detských ihrísk a lavičiek v oddychových zónach, zvýšenie počtu odpadkových košov. Zdá sa, že sú to jednoduché námety, ale ako vidíte, zároveň aj dlhodobo neriešené problémy, znepríjemňujúce každodenný život v meste. Sekundárne sa žiada riešiť zvýšenie bezpečnosti občanov a ich majetku. Do ulíc je potrebné dostať viac policajných hliadok, v rámci mestských okrskov dostatočne rozšíriť ochranný kamerový systém a skvalitniť  účinnosť verejného osvetlenia. V neposlednom rade patrí medzi moje priority zvyšovanie počtu parkovacích miest, rozširovanie psích výbehov a „psích“ odpadkových košov. Myslím si, že všetci si však veľmi dobre uvedomujeme, že riešenia mnohých problémov sú závislé od financií, to si vyžaduje hlavne našu trpezlivosť. Čo sa však dá riešiť okamžite,je podľa môjho názoru napríklad dobre prepracovaný systém využitia aktivačných prác.

 

Váš konečný cieľ štvorročnej práce v poslaneckej lavici mestského zastupiteľstva?

Verím, že štyri roky je dostatočne dlhá doba na to, aby sme z Prešova spravili mesto, v ktorom sa oplatí nielen narodiť a vyrásť, ale aj zostarnúť. Mesto, ktoré by ľuďom ponúklo prácu, uplatnenie a kvalitu vo všetkých oblastiach, ktoré život ponúka.

 

Povedzme si ešte o tom, ktoré mesto na našom kontinente vás priťahuje viac ako rodný Prešov?

Je ich niekoľko, ale pre mňa sú súce iba na návštevu. Žiť a zostarnúť chcem skutočne len v Prešove, vo svojom rodisku. Aj preto sa chcem snažiť o jeho premenu k lepšiemu. Jednoducho, Prešov nevymením za žiadne iné mesto na svete.