Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Prečo treba premenovať pamätný deň SR – Deň obetí Dukly? – Vladimír Mikunda

Zo sémantického významu tohto nie príliš vydareného slovného spojenia logicky vyplýva, že Dukla (nám) spôsobila nejaké obete. No a keďže ide o pamätný deň SR, tak to „asi budú“ nejaké pamätné obete SR. Nakoniec pamätné obete si už pripomíname napr. 9. 9.  a tie nám spôsobil holokaust (Deň obetí holokaustu a rasového násilia).

 

Možno práve toto napadne málo informovanému občanovi Slovenskej republiky ak by chcel prísť na to, čo a aká udalosť by sa asi mala skrývať za slovným spojením Deň obetí Dukly.

SZPB je presvedčený, že v týchto troch slovách nie je nič pozitívne motivujúce a podnecujúce, nehovoriac o tom, že vôbec nevyjadrujú niečo hrdosť napĺňajúce.

Áno, pomenovanie Deň obetí Dukly vyvoláva nad nimi smútok a trúchlenie rovnakou mierou, ako ich vyvoláva spomínaný Deň obetí holokaustu a rasového násilia.

 

Vyzerá to tak, že tento názov navrhol nášmu zákonodarcovi človek, ktorému bolo nesmierne ľúto, že v tento deň československí vojaci prekročili hranicu svojho územia. A, žiaľ, on si svoju ľútosť svojou inteligenciou aj presadil. Navyše nie raz. V súvislosti so 6. októbrom 1944 sa „mu“ to podarilo ešte raz. Pri diskutabilnom zákone č. 219/2006 o protikomunistickom odboji. Zákonodarca nás v ňom poučuje, že pod protikomunistickým odbojom sa rozumie aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu... ... v období od 6. októbra 1944... – (Komplexnú analýzu toho, že ide o ďalší skrytý útok proti československým osloboditeľom,  urobil Slovenský rozhľad č. 7/2015 a dvojtýždenník Bojovník v čísle 6/2015).

 

Čo sme chceli vlastne týmto nešťastne pomenovaným pamätným dňom vyjadriť? To, že si vážime len padlých hrdinov? Ale kto potom Nemcov a nacizmus porazil? Kto dvihol zástavu víťazov nad Reichstagom? Jednoznačne naši víťazní hrdinovia. A práve preto by mal nový názov pamätného dňa SR, venovaný 6. októbru, vyjadrovať práve toto motto.

 

A tak pre NR SR navrhujem niektorý z týchto názvov:

Deň hrdinov Dukly

Môžeme ho síce nazvať aj Dňom hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie, no to by si vyžiadalo medzi pamätné zaradiť aj dni iných operácií našich vojsk.   

 

Poznámka: Uvedomme si, akú pozitívnu revolúciu urobíme zmenou názvu „obetí“ za „hrdinov“ v našich školských učebniciach. A o koľko sa zvýši záujem dozvedieť sa o akých hrdinov ide. Pretože ľudstvo je už také. Hrdinov si váži a chce sa im vyrovnať, no s obeťami „len“ súcíti. Navyše, len málokto by si chcel s nimi vymeniť svoj osud.