Prečo hovoríme toľko o Sýrii – Dušan D. Kerný

Navonok to vyzerá tak, že neustále zdôrazňujeme potrebu informácií o zahraničí z nejakých osobných, ba súkromných dôvodov. V podstate je to pravda – nechceme toľko času tráviť zháňaním toho, čo sa inde dozvedajú bez problémov. Posúďte sami: už dva roky sa hovorí o Sýrii – spočiatku to bol priam príchod arabskej jari, potom sa urobilo sa veľa, aby opozícia bola – okrem iného aj „nami“ teda euro a samozrejme transatlantickými inštitúciami - priznaná za jediného legálneho predstaviteľa sýrskeho ľudu.

Až teraz sa hovorí o tom, že odporcovia vlády sú vlastne z rôznych extrémistických a teroristických islamistických organizácií. Aktívni i penzionovaní špičkoví americkí vojaci hovoria o tom, že ak by poslali US lietadlá bombardovať, tak by vlastne pomohli priamo al Kajdá. Čoraz otvorenejšie sa hovorí o podpore americkej CIA, a iných tajných služieb, protivládnym bojovým skupinám. V čase keď sa americký prezident rozhodoval, či požiada o súhlas kongres, New York Times na svojej internetovej stránke priložilo video, ako brutálne vraždia s výkrikmi Allahu Akbar, slúžili ste diablovi, za to vás stihne smrť,Allahu akbar, Allah je veľký, mladých, do naha vyzlečených mužov – ležia ako skrčenci tvárou v blate, na temeni má každý priloženú hlaveň, potom video stmavne a na konci sa ukáže iba šachta s ich telami. Islamskí odporcovia režimu Bašira Assada nemilosrdne vražia bezbranných...Iné je však o tom čítať a iné je vidieť tú hroznú scénu popravy....zverejnenie je súčasť narastajúceho odporu verejnosti voči vojenskému zákroku Západu v Sýrii.

Nič nie je čierno – biele ani v Sýrii a ani v medzinárodnej politike okolo Sýrie. Navyše, keď sa ukázalo, že ruská diplomacia účinne a aktívne spolupracuje s americkou a medzinárodnou na politickom riešení úplne inak vyzerá aj doterajšia ruská podpora sýrskemu režimu a postoj ruského prezidenta a zdatnosť ruského ministra zahraničných vecí v otázkach Sýrie. Pre našinca je však šokom iné – spravodajstvo ruských televízií. Je samozrejmé, že v Sýrii má spravodajcu armádna TV Zvezda, ale anglická Russia Today má, podobne ako ruskojazyčná Rusia 1 vojnové spravodajkyne! Je ohromujúce sledovať ich reportáže napr. z bojov proti islamistom ničiacim a vraždiacim v Malúle, ich zábery z miestneho kláštora, rozhovory s predstavenou ženského kláštora, behanie reportérov priamo pod paľbou. Malúla nemá strategický význam a preto tam nie je natrvalo armáda, aj reportáž ruskej reportérky je o tom, ako je Malúla vlastne trvalo bez ochrany a je vystavená islamským bojovým skupinám. Cielene ju prepadávajú a ničia – Malúla je totiž kresťanská obec, kresťanský kláštor. Je to jedno zo šiestich miest, kde sa hovorí ešte aramejsky, teda jazykom, ktorým hovoril Ježiš Kristus, Ježiš Nazaretský. Je to neuveriteľné, že v štáte, ktorý sa toľko hrdí cyrilometodskou tradíciou, vznikom písma spred tisíc sto päťdesiatich rokov, sa o živej kresťanskej tradícii o tisíc rokov staršej ako naša dozvedá – z ruskej televízie! Od reportériek ruských TV staníc, lebo slovo TV kanál sa nám, pravda v tomto prípade, akosi nehodí.

Kým nezačali boje bol to režim Bašira Assada, ktorý podporoval výuku a medzinárodné kurzy aramejštiny. My, ktorí sa hrdíme letnými kurzami slovenského jazyka – tradície niekoľkých režimov na Slovensku - by sme si mali o to viac uvedomiť, čo to znamená uchovávať aramejčinu. A čo to znamená ničiť kláštor, kostol a ľudí v obci, kde sa hovorí tým istým jazykom od čias Ježiša Krista. Veď predsa sem, do Maluly siahajú naše korene, korene západnej, prinajmenej kresťanskej tradície, civilizácie...