Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Príhovor predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára

(TASR) - Drahé Slovenky, Slováci, milí spoluobčania, prešlo už 75 rokov od podpísania bezpodmienečnej kapitulácie nemeckých ozbrojených síl a ukončenia II. Svetovej vojny v Európe.

Kapitulácia nacistického Nemecka znamenala koniec šesť rokov trvajúceho najväčšieho konfliktu v histórii ľudstva, ktorého rozsah si dnes už ťažko dokážeme predstaviť. Boje zasiahli územie 40 štátov a vyžiadali si viac ako 70 miliónov ľudských obetí. Rád by som z tohto miesta prejavil hlbokú úctu vojnovým veteránom za ich odvahu, statočnosť a obetu. Aj vďaka ich hrdinstvu dnes môžeme slobodne žiť v mieri.

Jednou z významných príčin začiatku 2. Svetovej vojny bola hospodárska kríza na prelome 20. a 30. rokov, ktorá vytvorila priestor, aby sa k  moci dostali sily ponúkajúce jednoduché, populistické a zároveň radikálne riešenia podporené politikou nenávisti a agresivity.

Sviatok, ktorý dnes oslavujeme musí ostať neoddeliteľnou súčasťou pamäti pre všetky nasledujúce generácie. Nemôžeme nikdy zabudnúť na tisícky zničených miest, desiatky miliónov mŕtvych, stovky miliónov pozostalých a na krutosť a utrpenie, ktoré sprevádzali tento nezmyselný konflikt.

Druhá svetová vojna nebola len o veľmocenských ambíciách niekoľkých krajín, ale bol to civilizačný boj proti krutosti, zločinom proti ľudskosti, zvrátenému pocitu nadradenosti. Genocída celých národov, sa diala nielen na bojovom poli ale aj na civilnom obyvateľstve v pracovných a koncentračných táboroch. Spomeňme si na obete v Ostrom Grúni, Kľaku, Kremničke, Osvienčime, Treblinke či Mauthausene.

V dnešný deň, ale aj ostatné dni si treba pripomínať hrdinstvo osloboditeľov, ktorí bojovali a obetovali to najcennejšie čo mali - svoje životy, aby zbavili Európu od nacizmu a vyhrali boj nad hnedou pliagou 20. storočia. Obete týchto hrdinov nemožno ničím nahradiť. Ich pamiatku si však môžeme pripomínať najmä napĺňaním ich snov, nádejí a ideálov na život v mieri, slobode, bezpečí a demokracii.

Dovoľte mi uctiť si v tejto chvíli pamiatku padlých pri oslobodzovaní nášho drahého Slovenska, tak ako sme si ju dnes uctili na vojenskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši a na  Slavíne v Bratislave.

Bolo to viac ako 63.000 vojakov Červenej armády, ktorí položili svoj život v bojoch na území Slovenska. Dôležitú úlohu zohrávala taktiež Rumunská armáda, ktorá obetovala viac ako 10 000  vojakov a 1. česko-slovenský armádny zbor. Rovnako patrí naša úprimná vďaka spojeneckým krajinám, ktorých pomoc a vojenská podpora prispeli k nášmu spoločnému víťazstvu. Pamiatka spoločného boja a víťazstva nad nacizmom  nesmie byť nikdy zabudnutá a musí byť pre nás príkladom do budúcnosti.
     

Obyvatelia Slovenska sa taktiež postavili na odpor proti nacizmu, predovšetkým hrdinským Slovenským národným povstaním – najväčším protifašistickým povstaním v Európe počas II. svetovej vojny, vďaka ktorému bolo vtedajšie Česko-Slovensko zaradené na stranu víťazných mocností.

Žijeme vo výnimočnej dobe keď už 75 rokov nažívame v mieri a nepoznáme hrôzy vojny. Poučení z histórie to však nemôžeme brať ako samozrejmosť. V týchto dňoch v dôsledku súčasnej krízy nás čakajú ťažké časy, ktoré môžu priniesť aj výrazný prepad životnej úrovne. Preto vynakladáme všetko úsilie, aby sme ju prekonali čo možno najrýchlejšie a s najmenším dopadom na našich občanov. Nemôžeme dopustiť, aby sa opakovali 30 roky 20. storočia, a nesmieme sa pustiť cestou hľadania jednoduchých riešení a nenávisti, čo malo za následok vypuknutie najväčšieho vojnového konfliktu všetkých čias.

Práve z úcty a vďaky k našim hrdinom, ktorí obetovali svoje životy za záchranu našich hodnôt a našej civilizácie musíme spoločnými silami presadzovať sociálne spravodlivú, demokratickú a slobodnú spoločnosť.