Prácu a spravodlivosť potrebujú ľudia tak ako vlaky zadarmo – Vladimír Dobrovič

Stačilo vo výroku Jána Figeľa, predsedu KDH, len nahradiť slovo viac (J. FIGEĽ: Prácu a spravodlivosť si ľudia zaslúžia viac ako vlaky zadarmo) slovom tak a už by sa dalo s predstaviteľom tvrdej pravice aj súhlasiť. Žiaľ i pri 25. výročí svojho vzniku, namiesto pravdivého obzretia sa za svojou minulosťou, toto hnutie tváriace sa ako vyslovene kresťanské usilovne zavádza verejnosť výrokmi svojich predstaviteľov. Úsmev na tvári každého súdneho človeka vyvolá, keď obviňuje súčasnú vládu, že nedokáže riešiť hlavné problémy dňa, čiže nezamestnanosť  a spravodlivosť. Po novembrovom prevrate patrili „ká-dé-háci“ medzi tých, ktorí v záujme prevzatia štátneho a družstevného majetku dopustili stav, keď sa desaťtisíce až niekoľko stotisíc zamestnancov ocitlo na ulici bez práce. Hovorili o nevyhnutnej potrebe zrušenia povinnosti pracovať, lebo ako zástancom kapitálu im vždy išlo a ide len o zvyšovanie zisku. Samozrejme sprievodným javom naštartovaného procesu privatizácie a rozkrádania spoločného majetku vybudovaného v minulom (opľúvanom) režime je ožobračovanie práve pracujúcich. Tých, ktorí vzhľadom na nadmerné zisky veľkokapitálu sú čoraz chudobnejší. Mnohí sú vďační za akúkoľvek prácu, lebo chcú uživiť svoju rodinu. Namiesto spravodlivej výplaty však práve „vďaka“ nedostatku pracovných pozícií dostávajú výrazne menej ako tí, čo sa zamestnali v zahraničí.

 

Páni z KDH je to tá spravodlivosť, ktorú naďalej ponúkate občanom na Slovensku? Ak áno, tak radšej dajme zbohom vašej spravodlivosti.

„Niektorí si November 89 nevšimli, niektorí ho nechápu, pre nás je však November 89 našou DNA, lebo je o slobode, návrate do Európy, o tom, čo naši otcovia nemali," hovorí Ján Figeľ, predseda hnutia. Naopak ich šťastím bolo, že dnešný náš režim poznali len zo školských učebníc varujúcich pred vládou kapitálu. Ich pokojný omnoho sociálne spravodlivejší režim by dnes už brali všetkými desiatimi prstami všetci tí, čo sa nepodieľali na rozkradnutí majetku štátu a nepatria medzi ponovembrových zbohatlíkov na úkor ostatných.

Cieľom stratégie KDH plus je vraj zmena dnešného ľavicového smerovania Slovenska a presadenie dôležitých priorít programu KDH do programu budúcej vládnej väčšiny. Vzhľadom na doterajšie prieskumy verejnej mienky je zrejmé, že kresťanskí „demokrati“ už rátajú s povolebným zlepencov strán, ktorých popularita jednotlivo osciluje od 5 do 10 percent.

 

Kresťanskodemokratické hnutie pozýva k spolupráci osobnosti, politikov a politické subjekty, ktoré ho považujú za dôveryhodného partnera. Neúčasť Jána Čarnogurského, prvého predsedu hnutia, na oslavách 25. výročia založenia hnutia, odchody popredných funkcionárov hnutia Daniela Lipšica, či Radoslava Procházku a ďalších  sú však skôr vyjadrením nedôvery politikov v KDH.