Pozvánka nemeckej kancelárky pani Merklovej a jej dôsledky – Beatrix Bajchy

Mnohí ľudia v Európe a hlavne v Nemecku si pri sledovaní obrazov utečencov, ktorí sa doslova rútia do Nemecka kladú otázku ako to skončí. Niektorí sú zrejme nadšení atmosférou v cieľových vlakových staniciach v Nemecku kde sú migranti vítaní s potleskom a ováciami ako keby išlo o futbalové či filmové hviezdy. Na druhej strane horia v Nemecku príbytky pre migrantov, našťastie doteraz bez ľudských obetí. Treba si preto položiť otázku, ako to skutočne je. Aký postoj majú občania Nemecka, ktorí budú v budúcnosti s týmito migrantmi žiť v jednom štáte k súčasnej migračnej vlne.

 

- Postoj nemeckej politiky a podnikateľov je alebo skôr bol jednoznačne pozitívny. Podnikatelia dúfali, že získajú kvalifikované a lacné pracovné sily, najmä z radov dobre vzdelaných Sýrčanov. V tomto smere prišlo v posledných dňoch tiež už k čiastočnému vytriezveniu, lebo migračné úrady zistili, že len veľmi malá časť prichádzajúcich utečencov je dobre kvalifikovaná. Veľká časť migrantov nemá žiadne vzdelanie, asi 15 % tvoria analfabeti. Okrem toho v rámci chaotických pomerov, ktoré vznikli po vysadení platnosti Dublinského dohovoru prenikli do Európy veľké skupiny ľudí, ktorí sú jasnými hospodárskymi utečencami a ktorí sa len vydávajú za sýrskych utečencov. Len asi jedna tretina utečencov, ktorí prišli do Nemecka za posledné dva týždne sú Sýrčania.

 

A čo na to kancelárka Merkelová, ktorá chaos na Balkáne svojimi vyhláseniami zapríčinila? Je potrebné, aby sa urýchlene cez médiá obrátila na tie státisíce utečencov, ktorí sa na základe jej vyhlásení pripravujú na útek do Európy, s posolstvom, že pre južné hranice EÚ znova v plnom rozsahu platí Dublinský dohovor. Ďalej, že Nemecko a Európa urobí všetky potrebné kroky (poskytne dostatočné financie a humanitárnu pomoc), aby sa situácia v jordánskych, tureckých a libanonských táboroch podstatne zlepšila. Inak by malo platiť pravidlo slušnosti, že ak si niekto pozve hostí do svojho domu ako to urobila pani Merkelová mal by sa o nich aj postarať a nie žiadať susedov, aby sa o nich postarali hoci to dokonca aj samotní hostia odmietajú. Je však nesporné, že skutočným sýrskym utečencom treba pomôcť . Tým čo už v Európe sú aj tým v utečeneckých táboroch.

 

Samotný postoj obyvateľov Nemecka k utečencom by sa dal zaradiť do troch skupín. Existuje malá skupina občanov, ktorí neskrývajú svoj odpor proti utečencom. Medzi nimi sú aj tí, ktorí podpaľujú utečenecké domy a otvorene proti utečencom protestujú. Protipólom tejto skupiny je počtom asi rovnaká skupina tých občanov, ktorí utečencov na vlakových staniciach nadšene víta. A aký je názor má počtom najväčšia skupina nemeckých občanov? Tak toto sa dozviete len veľmi ťažko, lebo táto skupina je aj najtichšia a necháva si svoj názor pre seba, nevyjadruje sa.

 

Kto čítal román Heinricha Manna "Der Untertan" (Poddaný), ktorý výstižne opisuje udalosti a charaktery ľudí 19. storočia v období monarchie Nemecka pochopí ľahšie celý systém ako malá, krikľavá skupina oddaných, poddaných dokáže ovládnuť a umlčať verejnú mienku. Znova sa potvrdzuje, že ten kto má strach je poslušný. Od príchodu veľkých skupín utečencov je táto najpočetnejšia skupina najopatrnejšia.

Ak sa spýtate v súkromí, inkognito Nemcov na ich názor k súčasnej utečeneckej vlne tak sa najprv poobzerajú, či ich náhodou niekto nepočuje, stíšia hlas a potom priznajú, že s takým množstvom utečencov nesúhlasia, že to Nemecko nadmerne zaťaží, spôsobí veľké problémy vo všetkých oblastiach, nepokoje a že to aj pre ďalšie generácie prinesie veľké neistoty. V Nemecku sa ešte doteraz nepodarilo integrovať už v tretej generácii žijúce cudzinecké skupiny. Hlavným problémom je, že sa vytvárajú paralelné spoločnosti, ktoré nerešpektujú ani nemecké zákony ani nemecké štátne orgány, trestné veci aj pri vážnych trestných činoch si riešia podľa svojich domovských pravidiel. Tieto skupiny nemajú žiadny rešpekt pred nemeckou, veľmi umiernenou políciou.

Oficiálne teda táto početne najväčšia skupina nedáva Berlínu najavo že nesúhlasí so súčasnou migračnou politikou. Opýtaní hovoria, že majú strach, že po vyjadrení obáv budú označený ako neonacisti, alebo pravicoví extrémisti preto radšej mlčia. Pritom už dnes prognózy naznačujú, že sa toto mlčanie prejaví vo voľbách a to výrazným posilnením extrémnych pravicových strán.

Dr. Beatrix Bajchy

München