Pour féliciter – Pavol Janík

Nech je stále šťastný,

ten kto lásku vlastní,

ten kto nie je doma jediný,

ale v kruhu svojej rodiny.

Prežívajte spoločne,

všetko, čo je sviatočné.

Nech vás dlho ovláda

novoročná nálada.