Pomáhajú mnohým – novinárom, podnikateľom, policajtom i colníkom – Vladimír Mezencev

Z Nórska dostávajú dobré nápady i peniaze

Kanceláriu Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku /SFPA/ v Prešove /ved. Ing.Vladimír Benč/ nie je síce až tak ľahko nájsť, i keď sídli na Hlavnej ulici, ale o to viac je známa svojou aktívnou a zaujímavou činnosťou. Najmenej v troch krajinách – v ďalekom Nórsku, na Ukrajine a samozrejme na Slovensku. Kancelária organizuje množstvo spoločných akcií pre slovenských a ukrajinských novinárov, podnikateľov, colníkov, príslušníkov hraničnej polície PZ SR a ukrajinských pohraničníkov. O tom, že tieto podujatia sú veľmi dobre pripravené a na požadovanej úrovní svedčí i to, že mnohé projekty sú spolufinancované z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.

           

Tak napríklad pri organizovaní stretnutí slovenských a ukrajinských podnikateľov SFPA úzko spolupracuje s Prešovskou regionálnou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou /SOPK/ a jej výsledkom je, napríklad, návšteva úspešných prešovských firiem, ktoré sa zameriavajú na export a ktoré zároveň možno považovať za výstavnú skriňu priemyslu v Šariši, napr. podnik Spinea. Zaujímavé je, že niektoré z týchto podnikov už teraz pociťujú nedostatok pracovníkov a radi by privítali medzi sebou aj skúsených a vzdelaných robotníkov a technikov zo Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, ale na rozdiel od Českej republiky u nás existuje dosť administratívnych zábran ako týchto ľudí zo susednej krajiny zamestnať.

           

Na jednom z týchto stretnutí podnikateľov zaznela zaujímavá informácia: v jednom z priemyselných parkov pri Užhorode je Slovensko až na 13.mieste z pohľadu výšky investícií. Teda ďaleko za mnohými západoeurópskymi krajinami, i keď pre východniarov je Užhorod „za dverami“. Problémy s priemyselnými parkami máme i u nás doma. Predovšetkým preto, lebo mnohé sú akoby mŕtve, jednoducho chýbajú investori. Práve preto by sa mohla skoordinovať činnosť priemyselných parkov na oboch stranách hraníc a to tak, aby priniesla úžitok pre východné Slovensko i pre Zakarpatskú Ukrajinu.

           

Výskumné centrum SFPA v Prešove sa už niekoľko rokov venuje situácii na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, ktorá napriek tejto iniciatíve stále nie je dobrá. Zo slovenského pohľadu ide o jediné hranice schengenského priestoru, teda prísne strážené a na jednotlivých priechodoch sa musí dodržiavať špecifický systém odbavovania, či už pasového, alebo colného. Prešovská kancelária SFPA zorganizovala niekoľko skutočne originálnych podujatí, ktoré majú zlepšiť /aj ju už zlepšujú/ vzájomnú koordináciu slovenských a ukrajinských colníkov a strážcov hraníc. Zaujímavosťou je, že všetky takéto podujatia sa uskutočňujú na oboch stranách hraníc, najčastejšie v Michalovciach a Užhorode. Obe strany si vymieňajú skúseností aj s prípravou príslušníkov hraničnej polície, resp. pohraničných vojsk Ukrajiny. V tejto súvislosti naši policajti navštívili Národnú akadémiu pohraničných vojsk Ukrajiny v Poltave a ukrajinskí partneri získali prehľad o príprave našich odborníkov v Strednej policajnej škole v Košiciach. Okrem toho výsledkom práce Výskumného centra SFPA, neziskovej organizácie v Prešove, je aj vydávanie rôznych publikácií a pomôcok pre ochrancov hraníc. Tak napríklad skúsení pedagógovia Slovák PhDr. Jaroslav Džoganík a Ukrajinka prof. Svitlana Pachomovová zostavili konverzačnú príručku /dvojjazyčnú/ Komunikujeme na hranici o ktorú je veľký záujem u nás i na Ukrajine. Za veľmi potrebnú pomôcku možno považovať i publikáciu viacerých autorov Nelegálna migrácia na slovensko-ukrajinskej schengenskej hranici, ktorá tiež uzrela svetlo sveta v Prešove. Je výsledkom aj vynikajúcej spolupráce s Úradom hraničnej a cudzineckej polície pri Prezídiu PZ SR v Bratislave. Len pre zaujímavosť – v mesiacoch marec a apríl sa uskutočnia tri konferencie v rámci projektu Budúcnosť bez hraníc /dve v Užhorode, jedna v Bratislave/ a tri odborné workshopy s cieľom zvýšiť jazykové kompetencie colníkov na slovensko-ukrajinských hraniciach.

           

Málokto z nás nosí v hlave mapu Európy a dokáže ihneď a správne reagovať na otázku: S kým hraničí Nórsko? Síce iba s tromi krajinami, ale jednou z nich je Ruská federácia! To si stále mnohí neuvedomujú. Nóri pritom majú vynikajúci program spolupráce prihraničných regiónov s Ruskom a v tomto nám slúžia ako príklad v udržiavaní kontaktov s krajinami, resp. ich regiónmi, ktoré sa nachádzajú za schengenskou hranicou. Práve preto financujú rôzne formy takejto spolupráce a čo sa týka Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v Prešove, neziskovej organizácie, nemusia mať obavy, že ich peniaze sa nevyužili podľa ich predstáv. Využili a stále využívajú.