Politici sledujú neškodnosť potravín, ale o kvalite to už neplatí – Jozef Šucha

Hlavnou témou besedy členov Únie slovenských novinárov s hosťom Vladimírom Chovanom, exministrom pôdohospodárstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Agropartner, Plavecké Podhradie, ktorá sa konala v stredu 19. júna v Bratislave, bola kvalita potravín. „Na Slovensku sa v minulosti vždy vyrábali kvalitné a bezpečné potraviny. Prečo dnes nie sú kvalitné?“, opýtal sa V. Chovan na úvod svojho vystúpenia. Jeden z charakteristických dôvodov poklesu kvality, tradičných slovenských výrobkov, je cenová požiadavka obchodných reťazcov. Napríklad saláma Nitran sa vyrábal podľa normy, ktorá určovala presné zloženie. Cena, za ktorú boli reťazce ochotné kupovať túto salámu, by nezaplatila ani výrobné náklady, pokiaľ by sa presne dodržala norma. Slovenskí výrobcovia odmietli za túto cenu dodávať, okrem jedného ktorý súhlasil. Samozrejme ak chcel zarábať nemohol dodržať pôvodnú receptúru a tak sa dnes predáva Nitran, ktorý s pôvodnou salámou má spoločný iba názov.

„Reťazce potrebujú tovar so zavedenou značkou, ale za nízku cenu“ konštatoval Chovan. Kupujúci zaplatí relatívne veľa peňazí za tovar s nižšou nutričnou hodnotou. „Darmo sa uvádza v propagačnom letáčiku, že teraz má saláma Nitran vyšší podiel mäsa“, ukázal Chovan propagačný leták obchodu, „keď porovnáme súčasné zloženie Nitranu s pôvodnou normou, zistíme, že opak je pravdou“. Dovážané potraviny majú tiež horšiu kvalitu v porovnaní napríklad s Rakúskym trhom. Do postkomunistických krajín prúdia potravinárske výrobky nižšej kvality. Keď bol problém s mäsom z Nemecka v ktorom sa našiel škodlivý dioxín, v propagačných letákoch obchodov sa objavilo ubezpečenie, že všetko ponúkané mäso je zo slovenského chovu. Ale slovenskí chovatelia a dodávatelia mäsa svorne potvrdili, že odber ich mäsa sa vôbec nezvýšil – uviedol Chovan ďalší príklad z prístupu obchodov k spotrebiteľom. Samozrejme, že príčin nekvality potravín je oveľa viac, súvisí to okrem iného aj s dotáciami, podporou výrobcov i s podmienkami, ktoré si krajiny vyjednali pri vstupe do únie. Napríklad Poliaci si pri vstupe do EÚ vyrokovali podmienky, ktoré zvýhodňujú ich potravinársky priemysel. A tak Slováci chladia hydinu vzduchom, Poliaci vodou. Je to oveľa lacnejší spôsob, no prináša so sebou riziká. Naraz sa totiž chladí obrovský počet kusov hydiny, ak je jeden kontaminovaný, baktérie sa ľahko šíria. Riziko poškodenia zdravia je, prirodzene, vyššie.

Na záver svojho vystúpenia V. Chovan uviedol jednu z možností ako sa chrániť pred takýmito praktikami obchodu. Treba viac využívať priamy nákup u slovenských chovateľov. Napríklad spoločnosť Agropartner v Plaveckom Podhradí pod značkami „Záhorácke hoviedzí“ a „Záhorácke telací“ dodáva aj pre malospotrebiteľov na objednávku kvalitné mäso. Záujem o ich produkty ich príjemne prekvapil a teraz rozširujú svoje služby aj o pojazdnú predajňu a dodávky podľa objednávky. A podobných dodávateľov v rôznych regiónoch Slovenska je oveľa viac. Inšpirovaný touto besedou som sa pozrel čo na tému kvalita potravín publikovali média v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Tu je stručný prehľad: Kvalita potravín sa nezlepšuje, a to aj napriek tomu, že už mesiac platí nový zákon o potravinách, povedal na tlačovej konferencii v máji t.r. minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek. Nová potravinová legislatíva, ktorá sprísňuje sankcie voči nedisciplinovaným výrobcom, distribútorom a predajcom síce podľa Jahnátka začína kontrolórom pomáhať, ale medzi potravinármi ešte nenašla dostatočnú odozvu. V apríli začali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) správne konania v hodnote 2,6 mil. eur, čo je viac než za celý rok 2012. Na pokutách od posledných kontrol vyzbierala správa 4 458 eur. S nedostatkami skončilo takmer 17 % z celkového počtu 8 112 kontrol. Najväčšími hriešnikmi boli stredné predajne, kde veterinári identifikovali nezrovnalosti pri 69 % návštev. V prípade hypermarketov a supermarketov s nevyhovujúcim výsledkom skončilo 61 % kontrol. Mesiac po začiatku platnosti novely zákona o potravinách už inšpektori stihli zavrieť prvú potravinovú prevádzku. Je ňou a baliareň mäsa v Dunajskej Strede, kde kontroly odhalili také prehrešky ako nevyhovujúca kvalita mäsa, či prebaľovanie bez súhlasu príslušnej veterinárnej správy. Nadnárodné koncerny dobre poznajú stratégiu nákupu, ako aj reálne možnosti slovenského spotrebiteľa a tomu prispôsobili svoje výrobné aktivity. Ako? Na túto otázku odpovedal šéf bratislavskej Coop Jednoty Adrián Ďurček v jednej diskusii: „Do postkomunistických krajín prúdia potravinárske výrobky nižšej kvality, smutné je však, že za tú istú cenu“. Slováci, ktorí bývajú blízko hranice, pravidelne chodia za nákupmi do rakúskych prihraničných obcí. Tam nájdu tovar často aj lacnejší, ale najmä kvalitnejší.

Brusel dôkladne stráži zdravotnú neškodnosť potravín. Politici si dávajú veľký pozor, pre zdravotne chybné potraviny môže padnúť i vláda. V prípade sledovania ich kvality to však už neplatí. To, že sú potraviny zdravotne neškodlivé, ešte neznamená, že sú aj kvalitné. Čo dodať k týmto informáciám? My spotrebitelia sa musíme sami viac zaujímať o to čo kupujeme. Stále platí, že nie sme takí bohatí aby sme mohli kupovať lacné veci. Pozerajme sa kriticky na rôzne vyhlásenia obchodov. Propagačné letáky sú marketingovým ťahom na zvýšenie predaja. Informácie v nich nemajú za úlohu pravdivo informovať kupujúcich, ale presvedčiť ich aby kúpili tovar. Pravdivosť informácie a snaha predať sú zväčša v protiklade.

Druhou možnosťou je využiť priamy nákup od slovenských výrobcov. Pokiaľ budú oni rozumní, a budú pýtať primeranú cenu, verte, že sa oplatí kúpiť skôr u ich tovar ako napríklad lacnú mrazenú rybu z ktorej p odparení vody ostane polovičná váha. Štát by mal tiež zvýšiť svoj dozor nad kvalitou potravín. Pokiaľ niekto predáva tovar pod zavedenou značkou, ale so zmenenou receptúrou mal by prísť o licenciu. Pretože kým teraz platí, že „Politici si dávajú veľký pozor, lebo pre zdravotne chybné potraviny môže padnúť i vláda“, onedlho, to môže (a verím, že bude) platiť aj v prípade kvality potravín.