Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pohľad od Vltavy – Milan Lažák

Pandémia ešte neskončila, ale v Českej republike i v ďalších krajinách sa uvoľňujú reštrikcie. Prijímajú sa opatrenia na oživenie hospodárstva, školstva, kultúry a ďalších oblastí spoločenského života.

 

Dá sa povedať, že ČR zatiaľ pomerne úspešne zvládla doterajšiu vojnu  proti koronavírusu. Potrebné však bude ešte vyhrať mier, teda úspešne prekonať krízu, vrátiť do domácností, ulíc, podnikov, škôl, divadiel i na ihriská normálny každodenný život. Úloha neľahká, veď dejiny majú nejeden príklad na to, že víťazstvo vo vojne neprináša automaticky úspech v mierových časoch.

 

Je otázne, aký veľký bude tohtoročný pokles českej ekonomiky. Píše sa o šiestich až jedenástich percentách. Že sa odhady rôznia vyplýva z toho, že je mnoho neznámych a budúce dni a mesiace môžu priniesť ešte nejedno prekvapenie. V čase, keď obmedzenia vrcholili, sa ekonomická kapacita krajiny ani zďaleka nevyužívala naplno. Vláda predpokladá tohtoročný schodok štátneho rozpočtu na okolo 300 miliárd korún, ale niektorí ekonómovia tvrdia, že to bude aj vyše 500 miliárd. K 21. aprílu sa uvádzalo, že na podporu hospodárstva vydal štát už takmer 1,2 bilióna korún, čo je približne 21 percent hrubého domáceho produktu. Kritici ale tento údaj spochybňujú a okrem toho poukazujú na to, že vzhľadom na naše nízke zadlženie by investície vlády mali byť podstatne vyššie ako doteraz.  

Ide o čísla, ktoré niekomu hovoria viac, inému menej. Už konkrétnejším príkladom pre občana sú azda údaje o Škode Auto, ktorá býva označovaná za motor českej ekonomiky a najúspešnejšiu tunajšiu spoločnosť. V českých závodoch tejto firmy trvala odstávka v dôsledku korovanírusu štyridsať dní. Za prvé tri mesiace tohto roka predala takmer o 14 percent menej áut ako za rovnaké obdobie minulého roka. Prevádzkový zisk podniku klesol o vyše 25 percent.

 

Najviac však každého občana zaujíma, aká bude jeho konkrétna situácia. Teda, či bude mať prácu a ak áno, koľko si zarobí, čo si za svoje peniaze bude môcť dovoliť. Teraz je obdobie pomoci štátu firmám i občanom. Je pochopiteľné, že  objem a štruktúra tejto podpory je predmetom diskusií, že zďaleka nie každý je spokojný. Súčasne sa ale predpokladá, že dôsledky pandémie sa plne prejavia až v druhej polovici roka. Už i tak niektoré firmy zanikli, problémy majú drobní podnikatelia a živnostníci, domácnosti šetria. Bude nutné prispôsobiť sa novým podmienkam, nie každá hospodárska jednotka prežije, zrejme porastie miera nezamestnanosti.  Celkovo však prevláda optimizmus, že hospodárstvo ČR reštart úspešne zvládne a už v budúcom roku sa očakáva jeho značný rast. Predkrízovú úroveň má však dosiahnuť až v roku 2022.

 

Možno je dnešná situácia v ekonomike príležitosťou zamyslieť sa nad jej ďalším smerovaním. O tom, že orgány Európskej únie v počiatkoch pandémie zaspali či zlyhali, sa  popísalo už dosť. Faktom je, že každý štát sa musel spoľahnúť predovšetkým sám na seba. Pridávajú sa ťahanice v rámci eurozóny okolo spôsobu financovania pomoci ekonomikám, ktoré postihla pandémia. Akoby stále platilo Bližšia košeľa ako kabát. Nuž áno, o prezidentoch či premiéroch jednotlivých štátov sa nerozhoduje v Bruseli, ale pri miestnych voľbách.  

 

České hospodárstvo podobne ako slovenské je značne otvorené. Posilňuje sa prepojenie s globálnou ekonomikou, čo samozrejme zvyšuje aj vplyv svetových udalostí v tejto oblasti na domáce pomery. Protekcionizmus, uzatváranie sa pred svetom určite nie je alternatívou. Nebolo by ale vhodné posilniť sebestačnosť v niektorých odvetviach, napríklad v potravinárstve alebo pri výrobe zdravotníckych potrieb? Možno aj na tvrdenia, že čím menej štátu a zásahov vlády do ekonomiky, tým lepšie, by sa bolo treba pozrieť inými očami. V čase krízy všetci volajú po zásahoch z centra, odtiaľ očakávajú záchranný pás. Problémov je pochopiteľne podstatne viac. Čo napríklad štruktúra hospodárstva a zahraničného obchodu, zlepšenie postavenia v medzinárodnej deľbe práce?

 

Samozrejme je otázkou, či pri snahe o čo najrýchlejšiu obnovu hospodárstva, sa nájde dostatok odvahy na strategické opatrenia. Mám obavu, že prevážia okamžité politické záujmy. Ovocie dlhodobých zmien sa prejavuje až po nejakom období. Lenže napríklad voľby do Poslaneckej snemovne ČR sa konajú už v budúcom roku. A voliči sa rozhodujú nie podľa toho, ako sa nám bude (azda) dariť pozajtra, ale ako sa majú aktuálne, v tomto prípade roku 2021.

 

Je terajšia pandémia len vybočením a všetko sa čoskoro vráti do zabehnutých koľají? Predovšetkým nezabúdajme na to, že koronavírus sme ešte stále neprekonali. Čo sa však týka ČR, na dvere klope ďalší veľký problém – sucho. Keby len klopal, už je tu, dvere sú dokorán otvorené.  Podľa niektorých odborníkov zažíva dnes Česko najhoršiu epizódu sucha za posledných 500 rokov. Len v tomto roku sa priame škody z tohto dôvodu odhadujú na miliardy korún, horšia bude úroda obilnín, zdražovať ďalej sa budú potraviny, zvýšia sa ceny elektrickej energie, v lete sa predpokladá zásobovanie niektorých obcí vodou z cisterien atď. Realizujú sa síce opatrenia na zlepšenie situácie, ale budú potrebné ďalšie obrovské investície na zadržovanie vody, na úpravu krajiny a poľnohospodárskej pôdy.

Príroda nám tak vraj len vracia  to, čo sme jej svojou činnosťou spôsobili. Bráni sa. Čo keby začala útočiť?