Pocta Ladislavovi Deákovi – Dušan D. Kerný

Keď sa slovenská verejnosť pred dvomi rokmi, v polovici novembra lúčila so slovenským historikom Ladislavom Deákom lúčili sa s ním aj historici o jednu, o dve generácie mladší. Bola to jedna z historických scén – bolo vidno, aká medzera je na Slovensku, v slovenskej vede a aj v slovenskom vedomí o vlastných dejinách. S Ladislavom Deákom sa nelúčil ním vychovaný nástupca, nehovoriac už o nástupcoch. Táto medzera generácií sa stala výzvou. Urobiť všetko, aby dielo dr. Ladislava Deáka, nenahraditeľne podopreté archívnymi výskumami, neostalo opustené.

Až v roku 2003 to bola Matica Slovenská, ktorá vydala dvojdielne dielo o Viedenskej arbitráži – dokumenty a dokumentáciu o dôsledkoch arbitráže na južnom Slovensku podľa výpovedí svedkov. V stredoeurópskych pomeroch sa to zdá priam neuveriteľné: od roku 1945 až do roku 2003 nevyšlo podobné dielo o jednom z najdôležitejších medzinárodných aktov týkajúcich sa Slovenska a Slovákov, prakticky presahujúce až do dneška. Viedenská arbitráž z 2. novembra 1938 ako dôsledok Mníchovskej dohody z 30. septembra 1938, desaťročia nenazývanej inak ako mníchovský diktát Je priam neuveriteľné, že keď v besede televízie TA3 moderátor P. Bielik vyzval vtedajšieho podpredsedu vlády a predsedu SMK Pála Csákyho, aby odpovedal na argumenty historika dr. Deáka, vtedajší ústavný činiteľ Slovenskej republiky P. Csáky to zmietol zo stola ráznou vetou, že Ladislav Deák je preňho nevierohodným. Jediný slovenský naslovovzatý odborník na problematiku Viedenskej arbitráže / len zdanlivo paradoxne nikdy nenazývanej viedenský diktát/ bol znevažovaný politikom, ktorý nijakú kvalifikáciu na odborné posúdenie dejín nemal. Asi mal iné vnímanie toho, čo bolo medzi rokom 1938 – 1945.

Po škandalóznej scéne sa Matica slovenská, ktorá dokumenty L. Deáka Viedenská arbitráž nielen vydala, ale aj jediná predávala v predajni v centre Bratislavy, v Liga pasáži, vtedy vedenej p. Držíkovou, neozvala. Matica nevystúpila proti tvrdenia p. Csákyho, hoci dr. Deák bol členom jej Historického odboru. Neviem prečo by som o tom mlčal, urobil som tak v rozsiahlom článku pre vtedy ľavicové periodikum podporované opozičným SMER-om vtedy ja. Prečo o tom písať? Teraz, po desaťročí /!/ SNN uverejňujú verejnú výzvu vedeniu verejnoprávnej RTVS, že obišla mlčaním 75. výročie 2. novembra 1938.Teda okupácie tretiny Slovenska vrátane Košíc vtedajším maďarským režimom so súhlasom Nemeckej ríše, na čele s A,. Hitlerom. Zápas o Slovensko, ako hovorí historik A. Hrnko, sa neskončil. Preto pozornosť dejinám, ktorú venujú SNN ukazuje ako o tom mlčia nielen súkromné médiá, ale aj verejnoprávne. Preto sme pripravili stať historika Jána Mitáča, ročník 1983.