Plus jeden deň klame o splnení sľubu premiéra pani Jane z Modrého z neba – Erik Tomáš

Denník Plus jeden deň sa dnes dopustil hrubého profesionálneho zlyhania. Informácia uvedená v hlavnom titulku na titulnej strane denníka v znení "Chorá Janka sa sľúbenej pomoci od premiéra nedočkala", týkajúca sa pomoci, ktorú predseda vlády R. Fico sľúbil pani Jane Poláškovej a jej rodine, nie je totiž ničí iným ako nehoráznym zavádzaním a klamstvom.
Skutočnosť je totiž taká, že predseda vlády SR svoj sľub z relácie Modré z neba splnil. Tak, ako v relácii sľúbil, nechal preveriť, či pani Jana dostáva všetky sociálne dávky, na ktoré má nárok. Keďže Ústredie práce ho informovalo, že pani Jana dostáva od štátu všetky dávky, ktoré dostávať má, prekvapila ho informácia, že o tomto samotná pani Jana nebola informovaná. Mohlo to však vzniknúť tým, že v čase, keď ju navštívili dvaja sociálni úradníci priamo doma, bola na liečení. Preto predseda vlády okamžite vyzval príslušný úrad, aby ju kontaktoval, čo sa aj stalo. Podľa našich informácií prijala výsledky preverovania s uspokojením a zároveň ešte požiadala o vybavenie preukazov pre ZŤP, ktoré budú v dohľadnom čase vydané. Predseda vlády sa zároveň potešil správe, že pani Jane sa podarilo zamestnať sa na dohodu v jednom z obchodných reťazcov. Čo sa týka finančnej podpory potrebnej na doštudovanie jedného zo synov pani Jany - tieto náklady, prerátané pani Janou a dramaturgiou relácie, boli jednou z položiek sumy, ktorú jej predseda vlády venoval. Na základe uvedeného očakávame, že denník Plus jeden deň v záujme čo najpravdivejšieho informovania svojich čitateľov v jednom z nasledujúcich vydaní na rovnako viditeľnom mieste uvedie svoje dnešné hrubo zavádzajúce informácie na pravú mieru.
TASR informoval riaditeľ Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR Erik Tomáš.