Peter Chudík dôveruje voličom

- Svoju terajšiu kandidatúru som zvažoval veľmi dlho, veď v podstate ide o moje zapojenie do štvrtých regionálnych volieb v poradí, ale nakoniec rozhodli dobré výsledky prešovskej krajskej samosprávy počas celého tretieho volebného obdobia, no aj rozpracované projekty, ktoré by som rád dokončil. Najmä vzhľadom k súčasnému finále „európskeho“ plánovacieho obdobia 2007 až 2013, ktoré bolo pre náš kraj úspešné v čerpaní štrukturálnych fondov. A keď som sa už rozhodol, rád využijem svoje skúsenosti s naštarovaním ďalšieho plánovacieho obdobia na roky 2014 až 2020.

To boli úvodné slová staronového kanidáta do volieb na funkciu predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Petra Chudíka, ktorého podporuje čerstvá koalícia strán SMER-SD, Náš kraj a Strana moderného Slovenska. Povedal ich v rámci tlačového brífingu spojeného s predstavovaním tohto kandidáta krajským vedením strany SMER-SD v Prešove. Chudíkovi zrejme dodal chuť do ďalšieho, pre neho už štvrtého volebného boja úspešný stav čerpania štrukturálnych fondov krajskou samosprávou najmä v ostatných rokoch. Získané milióny eur využil samosprávny kraj na rekonštrukciu ciest, stavebnú, energetickú a technologickú inováciu stredných škôl i sociálnych zariadení v jeho sfére pôsobnosti. Ďalšou motiváciou pre Chudíkovo rozhodnutie ísť do volieb je mimoriadne priaznivý postoj Európskej investičnej banky k hospodáreniu PSK v priebehu ostatných približne desiatich rokov. Na jeho základe získala krajská samospráva od tejto bankovej inštitúcie úver za nezvykle výhodných podmienok, ktorý bol využitý najmä na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, ktoré získala od štátu „darom“ až vtedy, keď už boli v dezolátnom stave. Aj táto finančná spolupráca, doterajšie úspešné splácanie úveru a súčasné gazdovanie PSK spôsobilo, že EIB (pri sústavnom overovaní finančnej kondície kraja) je, ako sa zdá, naklonená poskytnúť kraju ďalší úver. Peter Chudík túto rysujúcu sa možnosť nepovažuje za veľkú finančnú záťaž:
- Dlhy nášho kraja predstavujú balík, pri rozdelení ktorého pripadá na jedného obyvateľa 50 €, čo je absolútne najnižšie zadĺženie zo všetkých krajov Slovenska. Preto schválenie ďalšieho úveru od EIB, tiež za výhodných podmienok, poslancami zastupiteľstva PSK na rokovaní 15. októbra považujem za reálne.
Kandidát SMERu-SD uviedol, že víta nový zákon o cestovnom ruchu, od ktorého očakáva, že by mal naštartovať predovšetkým rozvoj turizmu na regionálnej úrovni a podstatné skvalitnenie služieb v tejto oblasti. Svoje šance na štvrtý volebný úspech zhodnotil triezvo s tým, že verí v správny úsudok voličov, ktorí objektívne zhodnotia jeho doterajšiu prácu v prospech obyvateľov kraja. Náklady na svoju volebnú kampaň odhadol na približne 40 tisíc eur. A keďže pozná slabiny terajšieho systému samosprávy a najmä vzťah centra k rozvoju regiónov, hodnotí svoje možnosti vo funkcii bez nadsadenia:
- Žiaľ, niektoré problémy ovplyvniť nemôžem, napríklad tempo budovania cestnej infraštruktúry na území kraja...