Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pentapolitana v praxi – Vladimír Mezencev

V Sabinove hádzali siahovicou i kuchynským valčekom

Pentapolitana bol určite prvý pokus na svete o komunálnu diplomaciu a zrodil sa u nás na východnom Slovensku ešte v stredoveku. Prvá písomná zmienka o tomto združení piatich kráľovských miest /Bardejov, Levoča, Košice, Prešov a Sabinov/ existuje z roku 1412. Mestá týmto zväzkom pôvodne presadzovali svoje obchodno-ekonomické záujmy, ale po celých storočiach existuje medzi nimi aj spolupráca v rôznych sférach života, vrátane športu.

           

V Sabinove, konkrétne na Spojenej škole, už 17 rokov pravidelne organizujú pre stredoškolákov zápolenia v netradičných športových disciplínach – súťaž PENTAPOLITANA, určenú predovšetkým pre chlapcov a dievčatá z piatich historických kráľovských miest. Pri jubilejných ročníkoch však pozývajú aj družstvá z partnerských škôl z V. Británie, Česka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Chlapci zápolia v hode so siahovicou /poleno dlhé 189 cm/, dievčatá hádžu klasickým kuchynským valčekom, ďalšie dve disciplíny sú rovnaké pre obe pohlavia – bežecký slalom na 50 m a stláčanie osobnej váhy. V trojboji chlapcov zvíťazil P. Špireng z Gymnázia A. Prídavku Sabinov pred D. Cebuľom /Spojená škola Sabinov/ a D. Blaščákom  /Gymn. Sabinov/. Absolútnou víťazkou u dievčat sa stala N. Varholíková /Gymnázium Lipany/ pred S. Adamovou /Gymnázium A. Prídavku Sabinov/ a D. Brinckovou /Gymnázium Lipany/.  U chlapcov v celkovom hodnotení vyhralo Gymnázium A. Prídavku Sabinov v zložení D. Blaščák, J. Dráb, T. Michalík a P. Špireng, u dievčat Gymnázium Lipany – D. Brincková, L. Kravcová, D. Kucharíková a N. Varholíková. Do zápolenia sa zapojilo šesť družstiev chlapcov a päť dievčat. Žiaľ, v tomto ročníku nezápolili študenti z Bardejova a Levoče a tak išlo o najslabšiu účasť v doterajších športových dejinách modernej Pentapolitany – a to aj napriek vynikajúcej organizácie celého podujatia i výraznej pomoci mesta Sabinov a jeho primátora Petra Molčana, zároveň predsedu organizačného výboru športovej Pentapolitany.