Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Peniaze sú, využijeme ich?

Pracovníci odboru SO/RO pre ROP Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý „má pod palcom“ organizáciu spolupráce pri realizácii jednotlivých výziev v rámci Regionálneho operačného programu na území kraja, sa stretli v priebehu 9. týždňa so zástupcami obcí a miest, aby spoločne prebrali možnosti, vyplývajúce z aktuálnej výzvy v rámci opatrenia 4.1a, týkajúcej sa regenerácie sídiel. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR totiž vyhlásilo v posledný januárový deň výzvy pre oblasť podpory dopytovo orientovaných projektov na obnovu obcí postihnutých povodňami v roku 2010 (pričom celková úradne overená a potvrdená škoda na obecnom majetku musí byť vyššia ako 110 tisíc €) a ďalšiu (4.1c) pre obce s verifikovanými škodami nad 10 tisíc €.

Nenávratné finančné prostriedky v rámci oboch výziev je možné využiť na úpravu verejných (najmä centrálnych) priestranstiev obcí, rekonštrukcií obecných komunikácií, lávok, verejného osvetlenia, ba dokonca aj budovania obecných WC a ďalších verejnoprospešných zariadení. Konečné termíny realizácie projektov sú ministerstvom stanovené na 30. júna a 31. decembra 2015. Výzva 4.1c je určená aj na projekty popovodňových aktivít vybraných obcí s rómskym osídlením.