Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pavol Janík získal Krameriovu cenu – Alexej Mikulášek

Česká Asociace nezávislých médií 29. 6. 2022 udelila Krameriovu cenu slovenskému spisovateľovi Pavlovi Janíkovi za plodnú a vynikajúcu publicistiku a literatúru. Pri tejto príležitosti uverejňujeme ukážky z laudatia medzinárodne rozhľadeného a odborne uznávaného literárneho vedca PhDr. et PaedDr. Alexeja Mikuláška, PhD., vedúceho encyklopedického projektu Literatura s hvězdou Davidovou. V záverečnej časti príspevku prinášame vyjadrenie laureáta.

 

***

 

ALEXEJ MIKULÁŠEK:

Pavla Janíka, jednoho z dnešních laureátů Ceny Asociace nezávislých médií, znám přes dvacet let a stejně dlouhou dobu sleduji jeho básnickou a aforistickou tvorbu, pozitivně hodnocenou doma (v Čechách i na Slovensku), ale také v zahraničí. Narodil se v roce 1956 v Bratislavě a vystudoval filmovou a televizní dramaturgii a scenáristiku na Divadelní fakultě Vysoké školy múzických umění v Bratislavě (Mgr. art.), vzdělání si doplnil v oboru literární vědy na Filozofické fakultě Prešovské univerzity (PhD.). Pracoval na ministerstvu kultury, v mainstreamových médiích, v reklamních agenturách, dlouhou dobu působil jako tajemník a předseda Spolku slovenských spisovatelů i jako šéfredaktor Literárneho týždenníka. V České republice za své absurdní drama Súkromný striptíz obdržel už v roce 1993 Cenu Alfréda Radoka, Cenu Unie českých spisovatelů v roce 2012 za „podporu česko-slovenských kulturních vztahů“, ovšem počet jeho slovenských i mezinárodních ocenění jde do desítek; v červnu letošního roku např. obdržel cenu Světové nadace Rahima Karimova Zlaté srdce. Básnické práce, z nichž připomeňme jen ironicky satirickou a jemně erotickou poezii, včetně poetických aforismů (tzv. metaforismů), publikoval v 48 zemích a v překladech do 28 jazyků. Bylo mi ctí účastnit se mj. mezinárodní vědecké konference Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře Život a dielo Pavla Janíka (z níž vzešel sborník studií, editor knihy prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc., 2005).

Smyslem našeho laudatia se nemohou stát analýzy jeho publicistiky – literárněkritické nebo politologické, jeho rozhovory či komentáře, jeho knih literatury faktu zaměřených např. na tajné služby a mediální manipulace. Připomeňme jen monografii o životě a tvorbě filmového režiséra – Vladimír Bahna (1986), soubory Nad vedou (s podtitulem Literárno-dramatické reflexie, 2003), Špión z Bratislavy (s Gabrielou Holčíkovou, 2006), Generál Lorenc – Dešifrovaný svet (2000), anglicko-slovenský Spy Dictionary – Špionážny slovník (2006), Špionážne skratky (2006), knihy rozhovorů nazvané Hovorca samého seba (2009) nebo Rozhovory (o štátnosti) z roku 2002.

Ze současné publicistiky uveďme jen tři práce vydané v červnu tohoto roku v časopisech Literatura – Umění – Kultura, Slovenský rozhľad a Belobog (Westernizovaná propaganda, Trójsky kôň a Žijeme v manipulovateľnom svete).

Ocituji závěrečný odstavec třetí analýzy: Ochrana proti rafinovaným praktikám globálneho ovplyvňovania verejnej mienky spočíva v porozumení dobe, jej vymoženostiam a technologickým prostriedkom. Ale aj problémom a záujmom jednotlivých subjektov. Treba racionálne posúdiť, komu čo prospieva. Byť opatrný pri prijímaní tvrdení, ak sú v rozpore s predchádzajúcimi skúsenosťami. Často sa lož paradoxne prezentuje ako pravda a protirečivo sa paušálne odmietajú overiteľné fakty. Ľudia by nemali bezhlavo opúšťať pevný základ hodnôt reálneho sveta. Tých hodnôt, ktoré si ľudstvo buduje po tisícročia. Len na ich pozadí je a bude človek schopný správne chápať nové poznatky a prirodzeným vývojom prekonávať vžité stereotypy.“

 

***

 

PAVOL JANÍK:

 

Dovoľte mi, aby som vyjadril úprimné poďakovanie Asociácii nezávislých médií za udelenie prestížnej Krameriovej ceny, ktorú v mojom prípade pokladám predovšetkým za potvrdenie, že Česko a Slovensko vďaka jazykovej a kultúrnej blízkosti naďalej tvoria spoločný komunikačný priestor v literárnej i v mediálnej oblasti.

 

Záleží len na nás, akými obsahovými prvkami a formálnymi komponentmi dokážeme čeliť presile informačného priemyslu, ktorého mašinéria je založená na platených komerčných a politických objednávkach.

 

Závisí iba od nás, aby sa pojmy ako demokracia, sloboda prejavu a objektivita vnútorne nevyprázdňovali a nezmenili sa na duté frázy, ktoré si sprivatizovali či zmonopolizovali najvplyvnejšie verejné i zákulisné skupiny.

 

V zmysle Krameriovho odkazu považujem za dôležité a podstatné podieľať sa na odstraňovaní všetkých druhov povier – vrátane zamatovej a postnovembrovej mytológie. Som presvedčený, že nemenej významná je aj schopnosť primerane reagovať na nasledujúce čoraz naliehavejšie výzvy v európskych a globálnych rozmeroch.