Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pavol Janík v srbčine: Rekonštrukcia Titaniku

Namiesto recenzie

 

Pavol Janík je všestranný autor, ktorého diela preložili do viac ako 20 jazykov a publikovali vo viac ako 30 krajinách. Najnovší výber z jeho básnickej tvorby, ktorý preložila Smiljana Piksiades, vyšiel v srbskom vydavateľstve Prometej. Namiesto recenzie prinášame obálku knihy s prekladateľkiným vyznaním.

 

Najprv sa pozrime na jej vyjadrenie v srbčine:

Одакле почети? Свака реч драгуљ; свака мисао искристалисана; љубав дубока као свемир поклоњена Олги; свака сезона године обожавана; људи који се воле, поштују, с којима се саосећа и од чијих судбина се боји; систем који се мења без песниковог одобрења... Читав један свет у коме Јањиково биће постоји и упија га…

Јањик – син, песник, сликар, отац, љубавник, грађанин…

Година 2018. је година опроштаја, помирења, љубави, и реконструкције свих Титаника!

 

Teraz priblížme text čitateľom v slovenskej verzii:

Kde začať? Každé slovo je skvost; každá myšlienka vykryštalizovaná; láska hlboká ako vesmír, venovaná Oľge; každé ročné obdobie obdivované; ľudia, ktorí sa milujú, ctia, s ktorými cíti a o ktorých osud sa obáva; systém, ktorý sa mení bez básnikovho súhlasu... Celý svet, v ktorom Janíkova bytosť existuje a absorbuje ho...

Janík – syn, básnik, maliar, otec, milovník, občan...

Rok 2018 je rokom odpustenia, zmierenia, lásky a rekonštrukcie všetkých Titanicov!

 

A keďže prekladateľka žije v Kanade, nezabudnime na angličtinu:

Where do you begin? Every word is a gem; every thought crystallized; love deep as the universe given to Olga; every season of the year adored; people loved and respected; with whom the author is sympathetic and whose fate he fears; a system that changes without the permission of the poet... A whole world in which Janik exists and absorbs...

Janik – son, poet, painter, father, lover, citizen...

Year 2018 is the year of forgiveness, reconciliation, love, and reconstruction of all Titanics!