Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pamiatka slovenského hasičstva opäť žije

Po rokoch zabúdania sa pravdepodobne jediná (a taká bohatá) expozícia histórie slovenského hasičstva, ktorá je súčasťou výstavných zbierok Krajského múzea v Prešove, od štvrtka 14. novembra 2013 opäť dostala do povedomia širokej verejnosti. Po nutnej rekonštrukcii výstavného pavilónu, predovšetkým však jej ako sito deravej strechy, sa novým otváracím aktom opäť dostali k verejnosti slávne hasičské mašiny z 19. a 20. storočia, ktoré v rukách odvážnych mužov zachraňovali životy a majetok uhorských a neskôr slovenských občanov.

Bezprostredným podnetom k zriadeniu stálej celoslovenskej expozície požiarnej techniky bola výstava o dejinách hasičstva inštlovaná v roku 1967, otvorená k 120. výročiu vydania zakladajúcej listiny „Ohňohasiaceho a záchranného útvaru na dobrovoľnom základe“ v Prešove. Jej tvorcom bol dlhoročný veliteľ dobrovoľných hasičov v Prešove (a istý čas aj starosta tohto mesta) Pavol Košík. Ten potom všetky svoje exponáty daroval prešovskému múzeu. Potom už prišla doba stálej expozície dejín požiarnej ochrany a techniky s názvom Človek a oheň, ktorá od 12. októbra 1978 už mala svoju vlastnú výstavnú halu s plochou 460 m2, pričom veľké kusy boli umiestnené v priľahlom átriu múzea. Začiatkom moderného tretieho tisícročia však musela byť výstavná sieň z technických a bezpečnostných dôvodov zatvorená a nových časov sa dočkala až teraz...
(Foto: archív Krajského múzea v Prešove)

Po desiatkach rokov sa opäť strihala páska

Po desiatkach rokov sa opäť strihala páska

Pravzácne veterány

Pravzácne veterány

To je precízna práca...

To je precízna práca...