Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pamätnú medailu s podobizňou Gabriela Zelenaya prevzalo desať dlhodobých členov Únie slovenských novinárov – Štefan Nižňanský

Nezabudnuteľného, fenomenálneho rozhlasového reportéra Gaba Zelenaya „priviezol“ tentoraz do Bratislavy Mikuláš. Práve 6. decembra 2017 sa pri príležitosti nedožitých 95. narodenín zakladateľa Únie slovenských novinárov odovzdávali Pamätné medaily za dlhoročnú, úspešnú žurnalistickú tvorbu a za zásluhy o vznik a rozvoj novinárskej organizácie.

 

Slávnostný ceremoniál sa vo veľkej sále Konfederácie odborových zväzov niesol v priateľskej atmosfére stretnutia dlhoročných kolegov, priateľov a známych z redakčných kruhov aj zo spoločenského i verejného života. Predseda Únie slovenských novinárov  PhDr. Jozef Kuchár v úvodnom slove okrem iného povedal:

„Práve dnes na sklonku roku 2017 oceňujeme pamätnou medailou s reliéfnou podobizňou Gabriela Zelenaya, legendárneho športového komentátora, publicistu a zakladateľa našej únie a diplomom tých, ktorí sa mierou vrchovatou pričinili o založenie a vznik našej organizácie a postavili jej pred takmer dvadsiatimi rokmi pevné základy. Nezničili ich ani rôzne ekonomické, kultúrne aj politické premeny v našej krajine. Dňa 26. novembra 1998 sme oslávili v malej skupine významné narodeniny Gabriela Zelenaya a 27. novembra 1998 vznikla naša organizácia. Veľká sála Doprastavu sa zaplnila do posledného miesta. Odznelo mnoho vzácnych a úprimných slov ale aj odhodlanie urobiť všetko, aby nová organizácia bola úspešná. V závere rokovania jeho účastníci v tajných voľbách zvolili RADU ÚNIE, ktorú tvorili: Gabo Zelenay, predseda, Jozef Kuchár, Imrich Greffinger a Milan Piovarči, podpredsedovia, tajomníčkou sa stala Elena Stušková, hospodárom Rudolf Kuchta, pokladníčkou Adela Lettrichová a členkami rady Valika Grebečiová a Elena Milecová.

 

Významný podiel na činnosti a rozširovaní členskej základne majú aj Jozef Šucha, Dušan D. Kerný, Peter Šefčovič, Miloš Čikovský, Roman Hoffbauer, Tibor Bajchy z Mníchova, Elena Šebová, Vladimír Zeman, Jozef Buranský, Vladimír Mikunda, Vladimír Dobrovič, Andrej Maťašík, Jozef Bujna, Edo Ďuďa, Katka Kozlovská, Fraňo Ruttkay, Laco Zrubec, Miroslav Ambrus, Egon Pátik, Laco Ťažký, Roman Hoffbauer, Augustín Húska, Juraj Fuchs, Anton Hlinka, Viktor Kubal, Anton Goldbach, Belo Kapolka, Milan Ferko, Pavol Bley, Milan Lieskovský, Viliam Veteška, Vladimír Klimo, Anton Michalík, Norbert Valašek, Vít Suchý, Igor Mráz, Štefan Šolty, Belo Polla, Emil Valko a Karol Fako.

Žiaľ, mnohí z nich už nie sú medzi nami. S úctou a zármutkom spomíname na tých, ktorí nás navždy opustili. Všetkých charakterizovala skromnosť, pracovitosť, talent a vytrvalosť.“

 

Potom predseda odbornej komisie ÚSN prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, DrSc., vysokoškolský pedagóg a PhDr. Jozef Kuchár, predseda ÚSN spolu s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky  Dušanom Jarjabkom a predsedníčkou Združenia slovanskej vzájomnosti Editou Dürrerovou pamätnú medailu a diplom odovzdali slovenským osobnostiam. Zaslúženého ocenia sa tentoraz dostalo: Ing. Ľudovítovi Andilovi, Dr.h.c. doc. Ing. Júliusovi Binderovi, Eve Kristínovej, JUDr. Viliamovi Apfelovi, Adele Lettrichovej, Júliusovi Handžárikovi, PhDr. Jozefovi Šuchovi,  Viliamovi Solovičovi, Ing. Vladimírovi Mezencevovi a PhDr. Jozefovi Vrankovi.

Koncoročná členská schôdza ÚSN sa tematicky venovala i veľkému synovi slovenského národa, najpopulárnejšiemu čs. politikovi  Alexandrovi Dubčekovi. Zaujímavú novú životopisnú knihu kolektívu autorov, ktorí tvorili Jozef Škultéty, Ján Ardamica, Milan Dubček, Pavol Polák, Ivan Laluha a Patrik Tomič o protagonistovi Pražskej jari pod titulom Tak sme ho poznali predstavil  publicista a spisovateľ Dr. Dušan Kerný. Najdôležitejšie  východiská, hodnoty a prínosy v živote i diele politika presadzujúceho socializmus s ľudskou tvárou zhrnul publicista, politický komentátor a moderátor  Mgr. Milan Blaha.

 

S osobnými spomienkami na stretnutie so vzácnym človekom, odpúšťajúcim aj neprajníkom a politickým súperom i na spoluprácu s Alexandrom Dubčekom vo Federálnom zhromaždení ČSFR pred hlasovaním o rozdelení spoločného štátu sa s prítomnými podelil bývalý televízny moderátor, publicista a spisovateľ Mgr. Štefan Nižňanský.

 

V závere predvianočného stretnutia zhodnotil celoročnú činnosť novinárskej  únie jej predseda PhDr. Jozef Kuchár. Načrtol jej program na rok 2018 a prítomných kolegov, priateľov i hostí potom pozval na tradičnú vianočnú kapustnicu.