Pamätná tabuľa sv. Cyrila a Metoda bola umiestnená medzi artefakty v Bazilike San Pietro di Castello v Benátkach

Benátky boli po stáročia významným spojovacím bodom medzi Východom a Západom. V nedeľu 30.06.2013 bola odhalená pamätná tabuľa v Bazilike San Pietro di Castello svätemu Cyrilovi a Metodovi, patrónom Európy, misionárom, ktorí v 9. storočí vytvorili most medzi dvoma svetmi kresťanstva – medzi Rímom a Constantinopolom. Táto pamätná tabuľa bude pripomínať príchod "apoštolov Slovanov" do Benátok v roku 867, kedy pred benátskymi klérikmi, sv. Cyril húževnato obhajoval vytvorenie hlaholiky a používanie slovanského jazyka v liturgických obradoch. Po tejto „benátskej dišpute“ sa mu podarilo prekonať trojjazyčnú tradíciu, ktorá pripúšťala ako liturgický jazyk len hebrejsky, grécky a latinský. Obrad, ktorý sa konal v benátskej bazilike San Pietro di Castello, prvej katedrály a prvého sídla patriarchu Benátok, sa slávnostného Ceremoniálu zúčastnili stovky veriacich. Slávnostnú omšu viedol biskup mons. Rábek, vojenský ordinár Slovenska, spolu s emeritným arcibiskupom Mons Gorizia Dino De Antoni. Biskup De Antoni, ktorému je blízky slovanský svet, chválil myšlienku umiestnenia pamätnej tabule a zdôraznil, že iniciatíva zveriť svätých Slovanov na tomto mieste, kde bolo kedysi starobylé mesto s katedrálou Benátok, bola naozaj výbornou voľbou.

"Niekedy ľudia potrebujú dlhú dobu pochopiť veci“, povedal pri odhaľovaní pamätnej tabule Monsignor František Rábek, biskup Konferencie slovenských biskupov. „Odvtedy uplynulo takmer 1100 rokov, ale bol to príklad svätých Cyrila a Metoda ktorý inšpiroval Druhý vatikánsky koncil v umožnení slávenia liturgie v jazyku ľudu. Verím, že ľudia tu v Benátkach, si nevedia predstaviť slávenie svätej omše, v inom ako krásnom talianskom jazyku. Potom chcem vám poďakovať, benátskym bratom , k tejto "kompenzácie" pre svätých Cyrila a Metoda, ktorá je príkladom kresťanskej lásky. " Veľvyslankyňa Slovenské republiky, Mária Krásnohorská, pripomenula význam roku 2013 v mladej histórii našej krajiny: "Vskutku, oslavujeme," povedala, " 20 rokov našej samostatnej a zvrchovanej republiky, a 1150-tý rok od príchodu našich otcov“. Slovensko si dnes všade pripomína príchod svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Taliansko a Slovensko sú teraz zviazané v Európskej únii, tak ako chceli, Cyril a Metod, otcovia Európy ". „Od dnešného dňa“, zdôraznila, "Slovensko a jeho korene sú prítomné aj v tomto kostole, čo zvyšuje už bohaté väzby medzi Talianskom a Slovenskom." Zástupca starostu Benátok Sandro Simionato zdôraznil "nesprávna krátkozrakosť spáchaná v minulosti, nepriznala právo vyjadriť vieru vo vlastnom jazyku." "Dnes sme tu, aby sme túto krivdu kompenzovali, rovnako ako Monsignor Rábek poznamenal a ďakujem vám v mene mesta Benátky za citlivosť, ktorá je znázornená v historickej väzbe, ktorá nás spája."

Odhalenia pamätnej tabule sv. Cyrila a Metoda sa zúčastnil aj jej autor – akademický sochár Marián Polonský, majster , rytec a medailista. Neskrýval dojatie, že na takomto grandióznom mieste v Bazilike San Pietro di Castello, vedľa diela významného talianskeho maliara Paula Veronese je umiestnené aj jeho dielo. Taktiež, vo svojej reči uviedol, že bol len nástrojom predurčeným na vytvorenie tohto diela pre Cyrila a Metoda a snažil sa svoje pocity pretaviť do tejto dosky. Pán Polonský sa už môže pýšiť s podobnými prácami v Taliansku, ktoré sa venujú téme svätých apoštolov Slovanov - v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, v katedrále mesta Ravenna, na miestach, ktoré majú hlboké korene a veľký význam v dejinách kresťanstva. Od tejto chvíle sa teda, Benátky, pozdĺž referenčného bodu a centra dialógu medzi Východom (Orient) a Západom, držia v znamení pasáže v centre pozornosti svätých Cyrila a Metoda. Sankcia historických vzťahov so slovanským svetom a so Slovenskom, najmä v roku výročia 1150 rokov misie sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, je významným medzníkom.

Na záver, prezidentka OZ Allegra Zuzana Solieri, povedala zopár slov a síce: „Umiestnenie pamätnej tabule sv. Cyrilovi a Metodovi, tu priamo v Benátkach, kde prebehol historický okamih – priamo v srdci diania, bola veľká výzva, ale aj veľká zodpovednosť. Dnes pri tomto Slávnostnom ceremoniály sme túto tabulu odhalili.“ „Môžem povedať, že to bolo veľmi emotívne – naplnil nás pocit hrdosti, že sme to dokázali a ten pocit stál za to“. „Dovoľujem si srdečne poďakovať môjmu manželovi Pierluigimu Solieri, ktorý na tomto projekte mal najväčšiu zásluhu, bez ktorej by sa nám to nepodarilo“. Projekt bol realizovaný Občianskym združením Allegra so sídlom v Bratislave. Bol založený na spoločnej myšlienke, ktorú mala spolu s PhDr. Stanislavom Bajaníkom pred niekoľkými rokmi. Bol realizovaný za podpory Ministerstva kultúry Slovenské republiky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenské republiky , Konferencie biskupov Slovenska, Slovenských elektrárni, člen skupiny Enel, Nadácie VÚB a p.Jozefa Behýla.

Viac informácií: http://www.allegraweb.eu Allegra si dovoľuje poďakovať z rôznych dôvodov: Stanislav Bajaník, mons. František Rábek, mons. Renato Tasso, mons. Antonio Meneguolo, Mária Krásnohorská, Paolo Basili, Federica Carlotta Girardi, Francesco Leoncini, Stanislav Vallo, Michele Bologna, Ignacio Jaquotot.