Pôjdem voliť - využijem svoje právo rozhodovať – Vladimír Dobrovič

 

Blížia sa komunálne voľby. Budeme spolurozhodovať o tom kto bude zastupovať naše záujmy v miestnych orgánoch samospráv miest a obcí. Keďže výrazný podiel na rozhodovaní je sústredený do rúk primátorov a starostov sú to práve ich pozície, ktoré by nikto z nás nemal podceniť. A to ani pri predpokladanom úspechu iného straníckeho zoskupenia ako je ten, čo má našu podporu. Vo väčšine prípadov týchto ľudí poznáme, a to nielen v obciach, ale aj v mestách. Samozrejme objavia sa i menej známi. Keďže o nich mimo informácií na billboardoch takmer nič nevieme väčšinou sa rozhodujeme podľa ich straníckej príslušnosti, prípadne nezávislosti (tak tomu bolo aj v posledných prezidentských voľbách, keď občania dali nakoniec prednosť nezávislému kandidátovi).

 

Koho som si vybral ja a prečo? Predsa človeka, ktorého poznám z jeho pôsobenia vo funkcii starostu a navyše tak ako mnohým iným aj mne pomohol, keď som bol v núdzi. Ako jeden z novinárov likvidovaný Materákovou mašinériou, ktorá pomocou Dzurindovej vlády ma dostala na povestné 28. poschodie STV, som natrvalo odstavený a v slovenských médiách nežiadúci. Žiaľ bez ohľadu nato, či je pri moci pravicová, alebo ľavicová vláda. Keď som ako novinársky vyvrheľ predával v predajni farieb u Františka Jaša (žiaľ i to len cez známosti), bol to práve ružinovský starosta Slavomír Drozd, ktorý ma zamestnal ako kontrolóra dodržiavania čistoty na území mestskej časti. Neskôr bez obáv mi umožnil v Ružinovskej televízii moderovať reláciu Senior klub. Keďže som však už mal dlhšiu moderátorskú prestávku a najmä vzhľadom na to, že scenáre mi pripravovala iná osoba, čo si vyžadovalo naučiť sa tieto texty naspamäť, a nie viesť prirodzený rozhovor, nakoniec som sa tohto moderovania vzdal.

 

Slavomíra Drozda (kandidáta strany Smer-SD) som mal možnosť ako občan Ružinova spoznať aj pri  presadzovaní požiadaviek občanov na rokovaniach s poslancami Ružinova, ktorí takmer všetci boli opačného politického zmýšľania. Napriek tomu sa mu podarilo v rámci jeho možností vylepšiť mnohokrát až nevyhovujúce prostredie základných a materských škôl. Evidentne chcel v tomto smere urobiť viac, ale pravicové zastupiteľstvo jeho aktivity blokovalo. Som presvedčený, že v prípade úspešného volebného výsledku v nastávajúcich komunálnych voľbách sa mu podarí nadviazať na program, ktorý nemohol dokončiť. Domnievam sa, že vzhľadom na nejednotnosť kandidujúcich pravicových strán, v ružinovskom parlamente bude mať po voľbách výrazné zastúpenie aj strana Smer-SD. Slavomírovi Drozdovi to v prípade zvolenia za ružinovského starostu, určite pomôže pri realizovaní jeho volebného programu. Ten zaujal aj účastníkov seminára Únie slovenských novinárov 15. októbra 2014, na ktorom S. Drozd predstavil svoj program v nadväznosti na rozvoj Bratislavy.

 

V rámci ďalšieho rozširovania obytných zón v meste je proti zahusťovaniu sídlisk a presadzuje nasmerovanie investorov do revitalizácie bývalých priemyselných oblastí - územia Mlynských nív, Páleniska, Domových rolí…

V oblasti zlepšenia dopravy v Bratislave považuje za veľmi dôležité rekonštrukciu ciest a chodníkov uskutočňovať nielen povrchovou úpravou asfaltu, ale i podkladu, lebo len tak sa dosiahne ich trvalé zlepšenie. V súlade so záujmami občanov mestskej časti Ružinov,  podporuje projektovanie a realizáciu Nosného dopravného systému až na letisko, vrátane Nultého diaľničného okruhu D4 a R7 v predĺžení Bajkalskej ulice. Za východisko z nedostatku parkovacích miest, či už v mestskej časti  Ružinov, ako i na celom území hlavného mesta považuje budovanie parkovacích domov.

 

V prípade zvolenia za starostu S. Drozd sľubuje otvorenú samosprávu, pre ktorú je príznačná transparentnosť a všestranná informovanosť občanov. Pravidelné stretnutia s Ružinovčanmi k dôležitým aktuálnym témam považuje za samozrejmosť.

V oblasti životného prostredia je jeho zámerom pokračovať v revitalizácii parkov na území Ružinova a realizovať víťazný návrh z architektonickej súťaže vybudovania parku pri Paneurópskej vysokej škole na Tomášikovej ulici.

 

Slavomír Drozd ponúka občanom aj zaujímavý sociálny program. V spolupráci s magistrátom, Fondom rozvoja bývania i súkromným sektorom podporí výstavbu nájomných bytov. Ako Ružinovčanovi mu veľmi záleží, aby aj tí skôr narodení sa naďalej cítili v tejto mestskej časti skutočne doma. Jeho volebný program ráta preto so starostlivosťou o seniorov v ich domácom prostredí. Opätovne sa chystá nadviazať na v minulosti obľúbené liečebné a rekreačné pobyty pre deti a seniorov v priateľskom meste Umag v Chorvátsku. V jeho pozornosti budú i seniorské centrá a v starostlivosti o deti sa zasadí o budovanie a rekonštrukciu detských ihrísk.

V oblasti školstva S. Drozd považuje za veľmi dôležité rozšíriť kapacity materských škôl a jaslí. A to rekonštrukciou i výstavbou nových zariadení. K celkovému zlepšeniu podmienok v školstve hodlá v rámci finančných možností mestskej časti presadiť rekonštrukciu aspoň tých školských budov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave, vrátane priľahlých areálov.

 

V rámci rozvoja športu v Ružinove podporí vytvorenie športových tried na základných školách, vybudovanie plavárne s 50 m bazénom, vybudovanie multifunkčnej haly pre loptové športy, dobudovanie hokejbalového a florbalového areálu.