Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Odovzdávali Krídla túžby

Keď sa v roku 2003 uskutočnilo prvé stretnutie klientov a pracovníkov domovov sociálnych služieb v Prešovskom kraji pod názvom Deň bez bariér málokto tušil, do akých dimenzií sa tento skromný a nesmelý počin dostane v roku 2013. V tomto roku mu totiž predchádzali tri lokálne koncerty umeleckej tvorivosti a očividnej snahy žiť pre život sám (Prešov, Osadné, Spišské Podhradie), ktorých sa zúčastnili klienti 34 zariadení sociálnych služieb na území Prešovského kraja (z toho patrí pod zriaďovateľskú pôsobnosť krajskej samosprávy 27 zariadení s 2262 prijímateľmi sociálnych služieb). Vo štvrtok 10. októbra sa na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove konal záverečný koncert tohto cyklu, spojený s odovzdávaním ocenení Krídla túžby pre najlepších z okruhu sociálnych služieb. Predseda PSK Peter Chudík odovzdal tieto ocenenia na základe rozhodnutia sociálnej komisie pri Zastupiteľstve PSK. V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb získalo tohtoročné ocenenie Krízové stredisko na Hlavnej 58 v Prešove, ktoré bolo zriadené predovšetkým pre deti, ktoré sa nie svojou vinou ocitli v ťažkej a pre ne neriešiteľnej životnej situácii. Pre rozhodnutie komisie bol rozhodujúci hlboký ľudský prístup k deťom v tomto centre. V kategórii zamestnanec sociálnych služieb bola situácia úplne výnimočná. Tohto roku získal ocenenie bývalý “asociál” Pavol Kováč z Prešova, ktorý po živote na ulici sa jedného dňa rozhodol pre radikálnu zmenu. Dnes pracuje ako laický terapeut pri návrate závislých v Domove Nádeje v Prešove. Svoju tohtoročnú hviezdu má aj kategória prijímateľ (klient) v zariadení sociálnych služieb. Stala sa ňou Darina Sabnošová z DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí. V priebehu 28 rokov strávených v tomto zariadení tu našla nový domov a rodinu, ktorej je dnes neodmysliteľnou súčasťou.

Peter-Chudík (vľavo) s novými držiteľmi Krídel túžby

Peter-Chudík (vľavo) s novými držiteľmi Krídel túžby