Odmeňovali najlepších zo školských lavíc

Prešovský samosprávny kraj už po piaty raz odmeňoval v závere školského roka najlepších pedagógov a najlepších žiakov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej kompetencii, ktorí svojou prácou a postojom k získavaniu vedomostí boli vzorom pre ostatných. Ako v úvode slávnostného stretnutia povedal predseda krajskej samosprávy Peter Chudík, vzťahy medzi samosprávou a školami postupom času vyústili do výbornej spolupráce, vďaka čomu patria stredné školy kraja (celkom 80) medzi najlepšie v republike:
- Snažíme sa problémy riešiť spoločne, s čo najlepším dopadom pre obe strany. Vďaka tomu sa naše školy posúvajú v rámci Slovenska dopredu. Mnoho problémov sme začali riešiť podstatne skôr, ako v iných krajoch, vďaka čomu sme získali slušný náskok skúseností.

Predseda Peter Chudík sa poďakoval všetkým, nielen odmeneným pedagógom s prísľubom, že urobí čo bude v jeho silách, aby učiteľom a školám mohla krajská samospráva vyjsť v ústrety a pomôcť tak k ich spokojnosti aj v riešení mzdových problémov. V programe slávnosti bolo odovzdaných 20 cien Sophista pro regione najlepším učiteľom a rovnaký počet cien Lux mentium výnimočným študentom, ktorí prispeli k propagácii dobrej úrovne vzdelania na ich školách. Napríklad, prítomní mohli obdivovať kolekciu odevných modelov študentiek SPŠ vo Svidníku, ktoré už zažili veľké a známe odevné móla. Aj napriek tomu, že boli vyrobené síce z netradičného, ale pre školské lavice typického materiálu – z obyčajného papiera!