Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti sa zrýchli – Denisa Saková

Bratislava 3. februára (TASR) – Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti sa zrýchli a bude operatívnejšia. Doterajší spôsob fungovania nebol taký efektívny. Uviedla to v diskusnej televíznej relácii RTVS O 5 minút 12 ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Zdôvodnila tak vznik nového úradu na ochranu whistleblowerov, čiže ľudí, ktorí poukážu na protispoločenskú činnosť. 

Zriadenie úradu priniesol nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý počas týždňa 129 hlasmi odobrili poslanci Národnej rady SR. "Myslím si, že tým spôsobom, akým to fungovalo dodnes, to znamená, že oznamovatelia tejto protispoločenskej činnosti museli navštevovať inšpektoráty práce, sa nám po tých rokoch nezdal taký efektívny," priblížila Saková s tým, že jednou dôležitou zmenou, ktorú tento zákon prináša, je, že daný oznamovateľ protispoločenskej činnosti bude chránený, pokiaľ donesie informáciu, ktorá prispeje k odhaľovaniu korupcie alebo celkovo protispoločenskej činnosti.

Ako ďalej vysvetlila, doteraz sa v zákone písalo "doslova a do písmena", že oznamovateľ musí svojimi informáciami prispieť významnou mierou k objasneniu skutku. "To znamená, že tam nastáva posun k lepšiemu. Ochrana oznamovateľa bude operatívnejšia, oveľa rýchlejšia, ako to bolo v niektoré predchádzajúce obdobia. Ochrana sa mu poskytne už vtedy, ak poskytne akúkoľvek informáciu, ktorá prispeje k objasneniu veci," spresnila. 

Nová inštitúcia má byť nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho úlohou bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany whistleblowerom i poskytovať odmenu oznamovateľom. O svojej činnosti bude raz za rok predkladať správu NR SR.

Predsedu nového úradu na ochranu oznamovateľov bude voliť Národná rada SR spomedzi dvoch kandidátov vybraných odbornou komisiou zloženou z členov vymenovaných prezidentom SR, vládou SR, verejným ochrancom práv, Radou pre štátnu službu a poradným orgánom vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti.

Nový zákon pritom priznáva možnosť ochrany aj pre blízku osobu oznamovateľa, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako samotný whistleblower.