Obyvatelia Starej Ľubovne: Konečne!

Obyvatelia okresného mesta na rozhraní Šariša a Spiša, Slovenska a Poľska, nemajú, vďaka drsným klimatickým podmienkam, jednoduchý život. Kým v zime ich poriadne trápi ľad, kopce snehu a silné mrazy podporované nemilosrdným severákom, na jar a po búrkach ich trápia veľké vody rieky Poprad. Ostatná veľká povodeň v roku 2010 dala poriadne zabrať obyvateľom Mýtnej ulice, pričom zaliala bezmála 80 rodinných domov a množstvo ďalších hospodárskych objektov. Slovenský vodohospodársky podnik síce začal krátko po povodni pripravovať radikálne protipovodňové opatrenia na tejto časti pobrežia rieky Poprad (v severovýchodnej časti mesta) s očakávanou finančnou podporou fondov EÚ, v decembri minulého roka však prišla z Bratislavy informácia, že z výstavby plánovanej pobrežnej hrádze a ďalších opatrení nebude nič. Na Staroľuboviancov sa však nakoniec šťastie usmialo a s ochranou Mýtnej ulice pred ďalšou devastujúcou povodňou sa už prakticky začalo. V prvej etape, realizovanej v najbližších mesiacoch, to bude spevnenie a zvýšenie ľavého brehu Popradu so zaústením potoka Pasterník (čo by malo byť ukončené do konca tohto roka), počas nasledujúcej stavebnej sezóny by malo dôjsť aj na výstavbu masívnej pobrežnej hrádze na pravom brehu, čím by mali byť prípadné veľké vody Popradu definitívne oddelené od samotnej Mýtnej ulice. Keby to takto šlo všade, kde je to potrebné...! Zároveň vám ponúkame zaujímavý pohľad na časť povodňami ohrozovaného územia z vtáčej perspektívy, z hradu Ľubovňa.