Obsah čísla 4: 25. február 2015

Ďalšie číslo vydáme 11. marca 2015