Obsah čísla 3: 11. február 2015

Ďalšie číslo vydáme 25. februára 2015