Obsah čísla 22: 22. decembra 2015

Prvé číslo v roku 2016 vydáme 13. januára 2016