Obsah čísla 2: 28. január 2015

Ďalšie číslo vydáme 11. februára 2015