Obsah čísla 16: 30. september 2015

Ďalšie číslo vydáme 14. októbra 2015