O voľbách po voľbách

V Prešovskom samosprávnom kraji sú už tohtoročné voľby do orgánov vyšších územných celkov nenávratnou minulosťou, ale keďže v priebehu inak pokojnej soboty 9. novembra v niektorých momentoch vraj predsa len trochu iskrilo, vraciame sa k tejto volebnej udalosti roka krátkym rozhovorom so zapisovateľkou Volebnej komisie samosprávneho kraja v Prešove JUDr. Máriou Lukačíkovou. Čo sme sa nakoniec dozvedeli?

►Volebné komisie na všetkých stupňoch sú vyskladané z nominovaných zástupcov rôznych politických subjektov a keďže poznáme situáciu v slovenskej politike, neiskrilo sa predovšetkým v nich, najmä v tej najdôležitejšej, krajskej?
- To by sa dalo hovoriť o situácii pred štyrmi rokmi, pretože všetko je o ľuďoch a ich povahách a občas narazia na seba aj protichodné či neustúpčivé nátury. Tentokrát sa však komisia vyskladala z ústretových, múdrych a tolerantných ľudí, takže o nijakom iskrení nemôže byť ani reči. Skôr by som mohla všetkým poďakovať za ich ústretovosť a vzájomnú ohľaduplnosť, ktorá všetkým uľahčovala život počas mimoriadne dlhého pracovného dňa. Aj keď nám na poslednú chvíľu trochu skomplikoval situáciu predčasný odchod jedného člena komisie a museli sme na jeho miesto povolať náhradníka a dovoliť podpredsedu.

► Prepáčte za zvedavosť, ale je možné vedieť, z ktorého politického subjektu bol abdikovaný člen komisie?
- Voľby sú tým najverejnejším občianskym aktom, na neodpovedanie teda nie je dôvod. Bol nominovaný za Nová väčšina – Dohoda (D. Lipšic).

► Predchádajúce voľby boli v Prešovskom kraji dvojkolové, tentoraz prvýkrát v histórii kraja voliči rozhodli o všetkom v jedinom kole. Napriek tomu, mohli by sme porovnať oba volebné akty z hľadiska ich nerušenosti či priestupkov proti zákonu?
- Za predchádzajúce voľby máme dokumentáciu vedenú samostatne za prvé i druhé kolo, takže porovnanie je možné...

► Pozrime sa teda na vývoj počtu podnetov, ktoré musela krajská komisia riešiť a čoho sa najviac týkali. Aký bol trend, plusový alebo mínusový?
- V roku 2009 najviac podnetov smerovalo na potrebu preverovania kupovania hlasov, zvážania voličov a ich ovplyvňovania. Ale vyskytli sa aj špecifické problémy, napríklad jeden z voličov sa sťažoval na neetické chovanie člena jednej z prešovských okrskových volebných komisií, na dvoch miestach vraj nalievali voličom alkohol, jedna zo sťažností sa týkala porušenia volebného moratória zo strany kandidáta na predsedu PSK.

► Koľko bolo podnetov týkajúcich sa kupovania hlasov a odkiaľ?
- Spolu ich bolo 12, každý prípad je špecifický, na klasické podplácanie prišli podnety týkajúce sa obcí Jarovnice a Ostrovany, zo Starej Ľubovne – Podsadku prišiel podnet na podplácanie zemiakmi, na bartrový obchod to vraj vyzeralo v obci Jakubany, tam mali byť protihodnotou za hlasy alkohol a cigarety, v Snine a Stakčíne iba alkohol.

► Zvážanie voličov?
- Takéto podnety boli dva, každý sa týkal iného volebného obvodu. Konkrétne išlo vraj o obce Zamutov a Pečovská Nová Ves.

► Akým spôsobom sa dajú v priebehu volebného aktu jednostranne ovplyvňovať voliči?
- Vo dvoch obciach vraj dávali časti voličov istí ľudia lístky s číslami kandidátov ktorých majú voliť, ale malo sa to robiť, čuduj sa svete, aj obyčajnými keksami.

► Teraz to najdôležitejšie, koľko z podnetov bolo dokázaných a kto ich šetril?
- Sú to chúlostivé prípady, takže zo strany príslušnej obvodovej a krajskej volebnej komisie sa previerky robili okamžitými výjazdami po prevzatí podnetu, ale najviac práce odviedla polícia. Ťažko posúdiť či je to dobré alebo zlé, ale ani komisie ani polícia oprávnenosť týchto podnetov nepotvrdili a nedokázali. Podobná situácia bola aj v druhom kole volieb, kedy volebná komisia kraja dostala sedem podnetov a niekoľko dotazov.

► Pozrime sa teda na tohtoročné voľby, v podstate boli vraj pokojnejšie ako v minulosti a to dokonca aj v priebehu samotnej kampane. Aké sú vaše skúsenosti?
- Situáciu v iných krajoch nepoznám, ale v našom to bolo rozhodne tak, cítili sme to pri svojej práci v komisii, ale aj priamo v teréne. Na preventívnom kontrolnom výjazde bol postupne každý z členov volebnej komisie kraja.

► Venujme sa podnetom. Boli podobné ako počas predchádzajúcich volieb?
- Na rozdiel od minulosti bola situácia predsa len trochu iná, preto sme triedili podnety na tie, ktoré boli dané priamo polícii a až potom hlásené nám, ďalej priamo hlásené našej krajskej komisii a dokonca tu boli aj podnety od novinárov.

► Podozrenie z možného či pripravovaného kupovanie hlasov bolo hlavným motívom tlačovej konferencie istej pravicovej koalície v Prešove doslova v poslednú možnú chvíľu pred voľbami. Aká bola reálna situácia počas volieb?
- Priamo polícii , teda tej zložke, ktorá bola kontaktnou s krajskou volebnou komisiou , boli hlásené štyri podnety na podozrenie z kupovania voličských hlasov o ktorých informovala VKSK a to v Medzilaborciach, dvakrát v Snine, a jeden v Prešove. Do kategórie výnimočných možno zaradiť podnet na prešetrenie situácie v okrskovej volebnej komisii v spišskej obci Rakúsy, kde mali členovia komisie požívať alkoholické nápoje a falšovať voličské hlasy. Keďže išlo o vážne podozrenie, tento prípad bol preverený osobne okresným riaditeľom polície a obvodnou volebnou komisiou. Žiadny z týchto prípadov sa nepotvrdil a všeobecný názor je taký, že svoju úlohu zohrala v týchto prípadoch aj ľudská nevraživosť či úmysel škodiť.Potvrdzuje to aj spomenutý prešovský prípad, kde mala dať podnet samotná predsedníčka okrskovej komisie. Jednoduché preverenie však ukázalo, že v tomto okrsku je predsedom muž...

► Zatiaľ výnimočné sú novinárske podnety...
- V tejto kategórii sú zaradené podozrenia zo zvážania voličov k volebným urnám v obciach Zamutov, Piskorovce, Kamenná Poruba a Doľany. Boli preverované políciou aj obvodnou volebnou komisiou, podozrenia neboli potvrdené. Do tejto „novinárskej“ kategórie možno zaradiť aj telefonický oznam istého tunajšieho poslanca národnej rady, ktorý štvrť hodiny pred zatvorením volebných miestností upozornil volebnú komisiu kraja na to, že v elektronickej forme tunajšieho regionálneho denníka je uverejnené podozrenie zo skupovania hlasov v obci Jarovnice. Vzhľadom k závažnosti tohto podozrenia sme ihneď kontaktovali obvodnú volebnú komisiu v Sabinove a všetky tri okrskové komisie v Jarovnicach. Tie kontaktovali policajné hliadky v tejto obci, ktoré však informáciu nepotvrdili. Pán poslanec podal aj trestné oznámenie o podobnom prípade skupovania hlasov v tejto obci. Polícia toto oznámenie prešetruje . V súvislosti s podnetom z novín sa volebná komisia samosprávneho kraja dištancuje od vyhlásení a tvrdení v predmetnom článku elektronického vydania regionálneho denníka v deň volieb, keďže komisia nemala v čase pred uverejnením tohto článku žiadny priamy podnet vo veci skupovania hlasov v Jarovniciach.

► Stalo sa počas volebného dňa ešte niečo, čo by stálo za zmienku?
- Môžem okrajovo spomenúť ešte výnimočnú situáciu, ku ktorej došlo vo volebnej miestnosti okrsku v obci Topoľovka. Tam skupina voličov nechcela dodržať postup určený § 29 ods. 5 druhá veta zákona č. 303/2001 Z. z. O voľbách do orgánov samosprávnych krajov v platnom znení tým, že nechcela upraviť svoj volebný lístok v priestore vyhradenom pre túto činnosť. Volebná komisia kraja ihneď uložila okrskovej volebnej komisii v Topoľovke, aby voličovi, ktorý sa neodobral do priestoru určenému na úpravu hlasovacích lístkov, neumožnila hlasovanie. Priamo nám, volebnej komisii kraja, hlásil problém aj jeden z prešovských voličov. Ten v dobrej viere, aby uľahčil prácu členom okrskovej komisie, doviezol svoju imobilnú manželku v aute pred volebnú miestnosť a požiadal členov komisie, aby umožnili hlasovanie pomocou prenosnej urny, čo však komisia odmietla s tým, že imobilný volič musí byť v mieste svojho trvalého bydliska. To však zákon neprikazuje, rozhodujúca je zhoda okrsku. Okrskovú volebnú komisiu sme ihneď upozornili na správny postup a situácia sa okamžite napravila. V tomto prípade išlo skôr o prílišnú snahu neporušiť zákon, ako o neochotu, ale takéto situácie sú prirodzenou súčasťou každodenného života.

► Voľby máme za sebou a pravdepodobne iba s výnimkou porazených kandidátov je každý rád, že druhé kolo už nemusí byť. Považujete ukončené voľby z pohľadu volebnej komisie kraja za regulérne a vyhovujúce zákonu?
- O tom nemôže byť ani najmenších pochýb! Ostáva nám iba zapriať si, aby rovnako úspešná bola aj štvorročná činnosť novozvolených orgánov našej krajskej samosprávy a aby s prácou ich členov boli spokojní všetci občania kraja.

Problémy riešili spoločne a okamžite. Zapisovateľka VKSK Mária Lukačíková a predseda komisie Juraj Kupčiha

Problémy riešili spoločne a okamžite. Zapisovateľka VKSK Mária Lukačíková a predseda komisie Juraj Kupčiha