O východnom Slovensku na vedeckej úrovni

Aké bolo postavenie východného Slovenska a jeho reálny osud v priebehu slovenských dejín? Touto otázkou sa bude zaoberať vedecká konferencia, ktorú na štvrtok 4. júla pripravuje na košickej pôde Matica slovenská v Martine v spolupráci s košickou Univerzitou P. J. Šafárika, Prešovskou univerzitou, mestom Košice a Domom Matice slovenskej v Košiciach. Konferencia sa uskutoční v rámci Svetového stretnutia Slovákov a 150. výročia vzniku Matice slovenskej.

Osud východného Slovenska, ako integrovanej súčasti krajiny Slovákov, bol v mnohých časových obdobiach dejín neistý, pričom politický i vojenský boj o toto územie sa traduje od stredoveku. A dodnes ostávajú niektoré obdobia aj pomerne háklivou témou (rozpad monarchie a vznik ČSR, Slovenská a Maďarská republika rád a pod.). Tomuto stavu zodpovedajú aj niektoré témy, prednášané renomovanými slovenskými historikmi, ako prof. Imrich Sedlák (Východné Slovensko, integrálna súčasť Slovenska), prof. Ferdinand Uličný (Východné Slovensko v stredoveku), prof. Peter Švorc (Východné Slovensko v medzivojnovom období) či Vojtech Karpáty (Postavenie Slovákov na okupovanom území južného Slovenska) atď. Vedecká časť konferencie sa uskutoční v aule UPJŠ v Košiciach na Šrobárovej ul. 2, so začiatkom o 10.30 hod.