O amerických Slovákoch v dokumentoch

Naši Slováci v Amerike – je názov výstavy písomných a fotografických dokumentov o živote slovenskej komunity v USA, jej americkej histórii, úspechoch a trápeniach. Je to však zároveň aj hrdé poukázanie na snahu o zachovanie identity, rodného jazyka a pomoci svojej bývalej vlasti. Slávnostne ju otvorili v spoločných reprezentačných priestoroch Knižnice Pavla Országha Hviezdoslava a Prešovského samosprávneho kraja vo štvrtok 21. novembra. Krajská samospráva zriadila toto centrum náročnou prestavbou budovy starej mestskej školy, pochádzajúcej zo začiatku 15. storočia. V objekte sa nachádza aj čitáreň pre slabozrakých a nevidiacich, a Britisch Council, pomáhajúci najmä stredoškolským a vysokoškolským študentom anglického jazyka.

Veľká časť dokumentov je venovaná nielen významným slovenským osobnostiam v Amerike, ale predovšetkým histórii a súčasnému poslaniu Slovenského ústavu v Clevelande a Slovenskej ligy. O týchto témach hovorili počas vernisáže výstavy JUDr. Stanislav Sárossi, splnomocnenec Slovenskej ligy v USA pre Slovensko a predseda Domu Matice slovenskej v Prešove PhDr. Ladislav Matisko. Z vystavených dokumentov sa napríklad s prekvapením dozviete, že aj mama oskarovej superstar amerického filmu Paula Newmana bola Východniarka z Ptičieho (Tereza Fecková), že slovenské korene mal aj špeciálny agent FBI a neskorší viceprezident Ford Motor Comp. John S. Bugas, ale napríklad aj to, že okrem Eugena Černana mal slovenské korene aj ďalší americký astronaut Thomas Jones. Jeho starí rodičia pochádzali z východoslovenskej dedinky Jakubany, kde strávili celý svoj život. Mimochodom, táto „rusnacká“ dedinka dala Slovensku aj hokejovú superhviezdu – Petra Bondru. Iné dokumenty približujú život a prácu ďalších významných Slovákov, ktorí v USA pracovali s osobným zanietením pre slovenskú vec, pre zachovanie jazyka, národnej kultúry, národnej identity, ktorí sa vo svojej novej vlasti dostali vďaka svojim osobným kvalitám medzi najvplyvnejších mužov tejto svetovej veľmoci . S významnými osobnosťami slovenskej histórie v Amerike je Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava spojená bližšie, ako by sa dalo očakávať. Iba v októbri sa prevažná časť jej knižných fondov definitívne usadila v budove tzv. Bosákovho domu, nádherného secesného objektu, ktorý dal známy americký bankár východoslovenského pôvodu Michal Bosák postaviť v roku 1923-24 pre filiálku Americko-slovenskej banky. Približne 1000 metrov2 plochy odkúpil samosprávny kraj pre potreby knižnice od Národnej banky Slovenska, ktorá bola majiteľom týchto priestorov. Tým získala prešovská knižnica najkrajšie priestory zo všetkých slovenských knižníc. Samosprávny kraj má záujem odkúpiť pre potreby tejto kultúrno-vzdelávacej inštitúcie aj ďalšie priestory v tejto budove.

Z histórie slovenského vysťahovalectva. Dejiny sa opakujú..

Z histórie slovenského vysťahovalectva. Dejiny sa opakujú..

Na vernisáži nechýbal ani folklór

Na vernisáži nechýbal ani folklór

Slovenský admirál narodený v USA

Slovenský admirál narodený v USA