O čo sa hrá na Ukrajine? – Vladimír Mikunda

Previerka tovarov na rusko-ukrajinskej hranici, výsledkom ktorej sú určite ťažkosti, je len jednorazovou akciou. No v prípade, ak Kyjev podpíše dohodu o asociácii s EÚ, colná administrácia bude sprísnená, hovorí poradca ruského prezidenta Sergej Glazev.

„Nič netreba dramatizovať. Ide o to, že ruská colná služba si len odskúšala profylaktické opatrenia spojené s prípravou na zmeny colnej administrácie, zavedené v prípade ak Ukrajina podpíše s EÚ asociačnú dohodu“, - povedal Glazev novinárom. Na každý prípad sa len pripravujeme na sprísnenie colných administrácií ak Ukrajina uskutoční tento samovražedný krok“. Podľa Glazeva ukrajinskí podnikatelia boli doposiaľ odtrhnutí od vplyvu na prijímanie rozhodnutí a až teraz sa oboznamujú s navrhovaným projektom asociačnej dohody. Ukrajina sa ňou, napríklad podľa Glazeva, zaväzuje prepúšťať cez svoju hranicu európske tovary prakticky bez kontroly, čiže aj bez úhrady cla, bez veterinárno-sanitárnej kontroly.

„Na ukrajinskom trhu sa objaví obrovské množstvo európskych, tureckých a iných tovarov, ktoré potom budú pretekať k nám. Najviac sa teda obávame reimportu“, - povedal poradca a dodal, že už dnes sa fixuje obrovské množstvo neukrajinského mäsa, syrov a ďalších tovarov, ktoré prechádzajú cez rusko-ukrajinskú hranicu. Ak sa tento prúd tovarov stane vo vzťahoch s Ukrajinou systémovým, colnica bude fungovať rovnako, ako vo vzťahoch s Európanmi, -„tvrdo sa bude kontrolovať pôvod tovarov“. „Ruská colná služba doposiaľ nezaradila Ukrajinu do vysokého stupňa rizika..., no ak Ukrajina podpíše asociačnú dohodu s EÚ a ak preberie záväzok slepo plniť všetky normy európskej regulácie a teda bude bez kontroly prepúšťať európsky tovar, dosiahne stav, že jej vlastné výrobky nevydržia konkurenciu a budú vytlačené aj z vlastného trhu“, - domnieva sa poradca hlavy štátu. Dodal, že Ukrajina sa pred týmito problémami vrhne všetkými možnosťami na ruský trh. No a v tom prípade bude treba všetko administrovať.
Podľa vz.ru, 18. august 2013